Regulamin Serwisu Internetowego www.Tesco.pl

Zamknij

IInformacje ogólne


 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem www.tesco.pl, którego operatorem i właścicielem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016108, kapitał zakładowy: 3 503 718 000,00 zł, NIP: 526-10-37-737, zwany dalej Usługodawcą.
 2. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Poprzez skorzystanie z Serwisu Użytkownik zobowiązkuje sie do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie: Serwis – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.tesco.pl, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie, w Serwisie prezentowane są aktualne gazetki z ofertami handlowymi, produkty oferowane w sieci sklepów Tesco, akcje marketingowe wraz z ich regulaminami, lokalizacje sklepów sieci Tesco, przepisy kulinarne i inne materiały informacyjno – reklamowe Usługodawcy. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługę drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu. Newsletter – informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) wysyłana przez Usługodawcę w sposób cykliczny i bezterminowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail. Newsletter zawiera między innymi aktualną ofertę handlową, informacje o nowościach w Serwisie oraz akcjach marketingowych i wydarzeniach.

IISerwis


 1. Aby skorzystać z Serwisu, niezbędne jest posiadanie minimum następującego sprzętu/oprogramowania:
  1. szerokopasmowe łącze internetowe;
  2. przeglądarka internetowa (Internet Explorer 9 lub wyższy, Google Chrome, Mozilla Firefox 7 lub wyższy, Opera 10 lub wyższa) obsługująca CSS i JavaScript;
  3. włączona obsługa plików cookies;
  4. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up);
  5. system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy.
 2. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, za taką działalność jest uznane w szczególności:
  1. ingerencja w korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystania z niego;
  2. ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Serwisu.
 3. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Usługodawcy. Usługodawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Użytkowników do Serwisu w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich;
  2. niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet;
  3. trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem.
 6. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.
 7. Prezentowane w Serwisie produkty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności porad i przepisów kulinarnych. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu.

IIIFunkcjonalność serwisu


 1. W ramach Serwisu prezentowane są różne treści pochodzące od Usługodawcy. Serwis umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z opublikowanymi treściami, dodatkowo Użytkownik może zamówić Newsletter.
 2. Zamówienie usługi subskrypcji Newslettera przez Użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.tesco.pl:
  1. wpisanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail, na który Użytkownik chce otrzymywać Newsletter;
  2. zaznaczenie w formularzu sklepu, w którym Użytkownik robi zakupy;
  3. aktywowanie usługi subskrypcji Newslettera poprzez kliknięcie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Użytkownika, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 14 dniach od daty wpłynięcia danych do bazy.
 3. Zamówienie przez Użytkownika Newslettera i podanie w tym celu adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z funkcji Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 5. Każdy subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości.

IVPostępowanie reklamacyjne


 1. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym Newslettera.
 2. Reklamacje należy składać do Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie, adresu e-mail: napiszdonas@tesco.pl lub infolinii czynnej codziennie w godzinach 7:00-23:00 pod nr tel. 800 105 104.
 3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu, w przypadku reklamacji nietypowych, których rozpatrzenie wymaga dodatkowych działań, ustaleń.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Użytkownikowi telefonicznie lub przesłana na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji.

VPostanowienia końcowe


 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie opublikowania w Serwisie i wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
 3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie, adresu e-mail: napiszdonas@tesco.pl oraz infolinii czynnej codziennie w godzinach 7:00-23:00 pod nr tel. 800 105 104.

Cookies

Zamknij
W celu zapewnienia zgodności z nowymi przepisami stosujemy system klasyfikacji różnych rodzajów plików cookies, których używamy na stronie internetowej lub które mogą być umieszczone przez osoby trzecie za pośrednictwem naszych stron internetowych. Klasyfikacja została opracowana przez Międzynarodową Izbę Handlu Wielkiej Brytanii i wyjaśnia więcej na temat plików cookies, których używamy, dlaczego je stosujemy, a także informuje na temat funkcjonalności, jaką stracisz, jeśli zdecydujesz, że nie chcesz tych plików mieć na swoim urządzeniu. Zapewniamy, iż wciąż pracujemy nad poprawą spraw związanych z polityką prywatności i plików cookies na naszych stronach internetowych.

ICo to jest plik cookie?


Cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające informacje, które są zapisywane na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu podczas przeglądania stron internetowych. Cookies – po zapisaniu na urządzeniu – przesyłają z powrotem do strony odwiedzanej lub do innej strony internetowej, którą rozpoznaje dany plik cookie, informacje o każdej kolejnej wizycie na danej stronie. Cookies są przydatne, ponieważ pozwalają one danej stronie internetowej na rozpoznanie urządzenia użytkownika.
Trwałe pliki cookies - te pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez okres czasu określony w tych plikach cookies. Są one aktywowane za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedzi stronę internetową, która stworzyła ten konkretny plik cookie.
Sesyjne pliki cookies - te pliki cookies pozwalają operatorom witryn internetowych rejestrować działania użytkownika podczas danej sesji przeglądarki. Sesja przeglądarki uruchamia się, gdy użytkownik otwiera okno przeglądarki i kończy, kiedy je zamyka. Sesyjne pliki cookies są tworzone tymczasowo. Po zamknięciu przeglądarki wszystkie pliki cookies danej sesji są usuwane.
Pliki cookies wykonują wiele różnych zadań, pozwalają między innymi poruszać się po stronach internetowych szybciej, pamiętają Twoje preferencje dla danych stron i ogólnie poprawiają jakość korzystania z Internetu. Mogą również pomóc w zapewnieniu, że reklamy, które widzisz w Internecie, są bardziej odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań.
Możesz znaleźć więcej informacji na temat plików cookies pod adresem: www.youronlinechoices.com/pl/

IIJaki jest cel stosowania plików cookies?


Przechowujemy pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
 • utrzymania sesji użytkowania (po zalogowaniu), dzięki czemu nie trzeba dla każdej strony za każdym razem wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
 • dopasowania usług do potrzeb użytkowników;
 • pamiętania indywidualnych preferencji i ustawień użytkownika;
 • prowadzenia statystyk oglądalności poszczególnych stron dla naszych reklamodawców i dostawców treści;
 • prezentowania reklam o treści jak najbardziej zbliżonej do potrzeb użytkownika;
 • tworzenia ankiet i ich ochrony przed wielokrotnym głosowaniem przez tę samą osobę.

IIIWykorzystywanie plików cookies na stronie internetowej


Poniżej znajduje się lista wszystkich plików cookies używanych na stronach internetowych z podziałem na poszczególne kategorie.

Ściśle niezbędne pliki cookies
Te pliki cookies włączają usługi, o które konkretnie prosiłeś. Dla tych typów plików cookies, które są bezwzględnie konieczne, nie jest wymagana zgoda.
Ciasteczka te są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszanie się po stronie internetowej i korzystać z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Bez tych ciasteczek usługi, o które prosiłeś, jak np. koszyki zakupów czy e-fakturowanie, nie mogą być zrealizowane.

Pliki cookies poprawiające wydajność
Te pliki cookies gromadzą anonimowe informacje o odwiedzanych stronach. Poprzez korzystanie z Internetu użytkownik wyraża zgodę na ich instalację na swoim urządzeniu.
Te pliki cookies gromadzą informacje o tym, jak użytkownik korzysta z Internetu, np. które strony odwiedza najczęściej lub z jakich stron internetowych otrzymuje komunikaty o błędzie. Te pliki cookies nie zbierają informacji identyfikujących użytkownika. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki są kumulowane i dlatego pozostają anonimowe. Są stosowane tylko dla poprawy sposobu działania Internetu.

Funkcjonalne pliki cookies
Te pliki cookies zapamiętują dokonywane wybory w celu poprawy użytkowania. Poprzez korzystanie z Internetu użytkownik wyraża zgodę na ich instalację na swoim urządzeniu.
Te pliki cookies pozwalają stronie internetowej pamiętać dokonywane przez użytkownika wybory (takie jak nazwa użytkownika, preferencje językowe, wybór regionu) i zapewnić lepsze, bardziej dopasowane do użytkownika możliwości. Ciasteczka te mogą być również wykorzystywane do zapamiętania dokonanych zmian w rozmiarze tekstu, czcionki i innych części stron internetowych, które można dostosowywać. Mogą być również wykorzystane do świadczenia usług, których żąda użytkownik (np. oglądania plików wideo lub komentowania na blogu). Wszystkie informacje zbierane przez te pliki są anonimowe, a pliki te nie mogą śledzić przeglądanych przez użytkownika innych stron internetowych.

Pliki cookies profilujące użytkownika
Te pliki cookies zbierają informacje na temat Twoich zwyczajów w trakcie przeglądania stron internetowych w celu dostarczenia reklam internetowych dopasowanych do Ciebie i Twoich zainteresowań.
Pliki te są wykorzystywane do dostarczenia reklamy jak najlepiej dopasowanej do Twoich zainteresowań. Są one również wykorzystywane w celu ograniczenia liczby oglądanych przez Ciebie reklam oraz pomagają zmierzyć skuteczność kampanii reklamowej. Zazwyczaj są one umieszczone w sieciach reklamowych za naszą zgodą. Pliki te pamiętają, że odwiedziłeś daną stronę internetową i informują o tym inne podmioty np. reklamodawców.

IVReklama behawioralna online i ochrona prywatności


Przewodnik po reklamie behawioralnej i ochronie prywatności online został stworzony przez przemysł reklamy internetowej. Znajduje się pod adresem http://www.youronlinechoices.com/pl/. Podręcznik zawiera wyjaśnienie IAB (Interactive Advertising Bureau) w zakresie zestawu Dobrych Praktyk regulujących podstawy reklamy behawioralnej online, abyś miał większą kontrolę nad treścią reklam, które oglądasz w Internecie.

VZarządzanie plikami cookies poprzez korzystanie z ustawień przeglądarki


Na pasku zadań większości przeglądarek internetowych w menu Pomocy znajdują się informacje, w jaki sposób uniemożliwić przeglądarce akceptację nowych plików cookies, jak sprawić, aby przeglądarka za każdym razem informowała o nowych plikach cookies oraz jak wyłączyć możliwość przyjmowania nowych plików cookies w ogóle. Można również wyłączyć lub usunąć podobne dane używane przez różnego rodzaju dodatki przeglądarek (takie jak pliki cookies Flash) przez zmianę ustawień danego dodatku lub przez odwiedzenie strony internetowej producenta.
Jednakże – ponieważ pliki cookies pozwalają wykorzystać niektóre z istotnych cech stron internetowych – zalecamy zostawić je włączone. Na przykład – jeśli zablokujesz lub inaczej odrzucisz możliwość akceptacji plików cookies – nie będziesz mógł dodawać elementów do swojego koszyka zakupów w Internecie, przejść do kasy lub użyć jednego z naszych produktów i usług, które wymagają, aby się zalogować. Jeśli zostawisz ciasteczka włączone, pamiętaj o wylogowaniu się po zakończeniu korzystania z udostępnionego komputera.

Zamów gazetkę
na e-mail

 • Dowiedz się pierwszy o naszych promocjach
 • Zobacz ile możesz zaoszczędzić
 • Odkryj nasze nowości

Dowiedz się pierwszy o promocjach. Zamów gazetkę na e-mail ZAMÓW >

Strona głównaKarty podarunkoweAdresy sklepów Tesco i numery kont

Karty podarunkowe

Adresy sklepów i numery kont przy zamawianiu kart podarunkowych

1 Aleksandrów Kuj., ul. Wojska Polskiego 6 16 1030 1999 5010 5110 1062 5702
2 Aleksandrów Łódzki, ul. Południowa 1/3 59 1030 1999 5010 5110 1062 9002
3 Andrychów, ul. Włókniarzy 2a 62 1030 1999 5010 5110 1013 2502
4 Barcin, ul. Pakoska 3  33 1030 1999 5010 5110 1061 5502
5 Bełchatów, ul. Kolejowa 6 42 1030 1999 5010 5110 1012 5102
6 Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 57 75 1030 1999 5010 5110 1062 9102
7 Białobrzegi, ul. Kościelna 83 68 1030 1999 5010 5110 1060 4202
8 Białystok, ul. 27 Lipca 2 20 1030 1999 5010 5110 1063 3002
9 Białystok, ul. Białostoczek 1 54 1030 1999 5010 5110 1063 2002
10 Bielsko Biała, ul Jutrzenki 12 16 1030 1999 5010 5110 1013 1002
11 Bielsko Biała, ul. Grunwaldzka 24 54 1030 1999 5010 5110 1062 2302
12 Bielsko- Biała, ul. Kierowa 11 14 1030 1999 5010 5110 1013 2202
13 Bielsko Biała, ul. Stawowa 3 87 1030 1999 5010 5110 1062 1902
14 Bielsko Biała, ul. Warszawska 180 64 1030 1999 5010 5110 1012 1602
15 Bielsko-Biała, ul. Babiogórska 26 55 1030 1999 5010 5110 1060 2302
16 Bielsko-Biała, ul. Ratuszowa 2/13 95 1030 1999 5010 5110 1013 2102
17 Biłgoraj, ul. Gen. Komorowskiego 18 86 1030 1999 5010 5110 1010 8402
18 Biskupiec, ul. Kopernika 9 77 1030 1999 5010 5110 1060 8502
19 Błonie, ul. Poniatowskiego 2f 38 1030 1999 5010 5110 1060 2802
20 Bochnia, ul. Partyzantów 2a 14 1030 1999 5010 5110 1012 2502
21 Bochnia, ul. Proszowska 1 04 1030 1999 5010 5110 1063 2902
22 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 43a 30 1030 1999 5010 5110 1010 3202
23 Bolesławiec, al. 1000-lecia 49 97 1030 1999 5010 5110 1010 1802
24 Bolszewo, ul. Strażacka 93 1030 1999 5010 5110 1063 7702
25 Brodnica, ul. Podgórna 5 80 1030 1999 5010 5110 1062 6102
26 Brzeg Dolny, al. Jerozolimskie 39 90 1030 1999 5010 5110 1010 6002
27 Brzeszcze, ul. Turystyczna 13 54 1030 1999 5010 5110 1010 8202
28 Brzozów, ul. Bohaterów II Wojny Światowej 9 05 1030 1999 5010 5110 1063 2302
31 Bydgoszcz, ul. Toruńska 101  17 1030 1999 5010 5110 1012 0702
32 Bytom Szombierki, ul. Karpacka 1a 18 1030 1999 5010 5110 1010 0702
33 Bytom, ul. Chorzowska 86 39 1030 1999 5010 5110 1012 6902
34 Bytom, ul. Tarnogórska 12 72 1030 1999 5010 5110 1062 1202
35 Chełm, ul. Lwowska 24 62 1030 1999 5010 5110 1010 3402
36 Chełmno, ul. Polna 8 32 1030 1999 5010 5110 1062 5802
37 Chełmża, ul. Chełmińskie Przedmieście 9/11 47 1030 1999 5010 5110 1062 6502
38 Chodzież, ul. Ujska 3 02 1030 1999 5010 5110 1062 4402
39 Chojnice, ul. 14 Lutego 24b 93 1030 1999 5010 5110 1060 8602
40 Chojnice, ul. Sukienników 5 61 1030 1999 5010 5110 1063 7502
41 Chorzów, ul. Floriańska 15 39 1030 1999 5010 5110 1062 1602
42 Chorzów, ul. Graniczna 3 40 1030 1999 5010 5110 1062 1002
43 Chorzów, ul. Stefana Batorego 21 75 1030 1999 5010 5110 1060 0002
44 Choszczno, ul. Jagiełły 11 75 1030 1999 5010 5110 1060 9702
45 Chrzanów, ul. Szpitalna 15 81 1030 1999 5010 5110 1010 1702
46 Chrząstowice, ul. Opolska 70 1030 1999 5010 5110 1061 2702
47 Ciechocinek, ul. Bema 34 64 1030 1999 5010 5110 1062 6002
48 Czarna Białostocka , ul. Sienkiewicza 2a 13 1030 1999 5010 5110 1060 8102
49 Czarnków, ul. Pocztowa 2 87 1030 1999 5010 5110 1060 2502
49 Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83 A 71 1030 1999 5010 5110 1010 7702
50 Czerwionka, ul. Furgoła 6d 20 1030 1999 5010 5110 1060 3902
51 Częstochowa, al. Pokoju 9 73 1030 1999 5010 5110 1062 0602
52 Częstochowa, ul. Drogowców 6 34 1030 1999 5010 5110 1012 0202
53 Częstochowa, ul. NMP 17 25 1030 1999 5010 5110 1062 0302
54 Częstochowa, ul. Pułaskiego 58 36 1030 1999 5010 5110 1060 4002
55 Częstochowa, ul. Sabinowska 74 45 1030 1999 5010 5110 1061 8002
56 Człuchów, ul. Kasztanowa 4 74 1030 1999 5010 5110 1010 5902
57 Dabrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 50 08 1030 1999 5010 5110 1062 0802
58 Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 147 a 55 1030 1999 5010 5110 1062 1702
59 Dąbrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 14 52 1030 1999 5010 5110 1010 9402
60 Dębica, ul. Kościuszki 24 70 1030 1999 5010 5110 1063 2102
61 Dęblin, ul. Stężycka 32/40 43 1030 1999 5010 5110 1063 8602
62 Dobre Miasto, ul. Zwycięstwa 44 32 1030 1999 5010 5110 1060 6402
63 Dobrzeń Wielki, ul. Opolska 59 23 1030 1999 5010 5110 1061 1802
64 Działdowo, ul. Księżodworska 5/7 15 1030 1999 5010 5110 1062 6302
65 Dzierzgoń, ul. Zawadzkiego 12 83 1030 1999 5010 5110 1061 4602
66 Dzierżoniów, os. Jasne 20 53 1030 1999 5010 5110 1063 2602
67 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 71 29 1030 1999 5010 5110 1010 3802
68 Ełk, ul. Suwalska 8/10 89 1030 1999 5010 5110 1010 6602
69 Gajków, ul. Wrocławska  2a 44 1030 1999 5010 5110 1061 8602
70 Garwolin, ul. Kościuszki 61 28 1030 1999 5010 5110 1010 4402
71 Garwolin, ul. Targowa 2 24 1030 1999 5010 5110 1063 0602
72 Gdańsk ul. Obronców Wybrzeża 21 63 1030 1999 5010 5110 1062 6602
73 Gdańsk, ul. Cienista 30 02 1030 1999 5010 5110 1012 9702
74 Gdańsk, ul. Opolska 3 62 1030 1999 5010 5110 1062 7202
75 Gdańsk, ul. Zylewicza 1 14 1030 1999 5010 5110 1062 6902
76 Gdynia, ul. Kcyńska 27 06 1030 1999 5010 5110 1012 7302
77 Gdynia, ul. Nowowiczlińska 35 75 1030 1999 5010 5110 1012 4702
78 Gdynia, ul. Słoneczna 1 30 1030 1999 5010 5110 1062 7002
79 Gliwice Sośnica, ul. Wielicka 8 58 1030 1999 5010 5110 1010 5802
80 Gliwice, Helical, ul. Pszczyńska 09 1030 1999 5010 5110 1012 5502
81 Gliwice, ul. Kochanowskiego 36 05 1030 1999 5010 5110 1062 2602
82 Gliwice, ul. Łabędzka 26 50 1030 1999 5010 5110 1012 0302
83 Gliwice, ul. Toszecka 102 70 1030 1999 5010 5110 1062 2402
84 Głogów ul. Jedności Robotniczej 42 14 1030 1999 5010 5110 1061 7202
85 Głogów, ul. Budowlanych 14 42 1030 1999 5010 5110 1013 4802
86 Głogów, ul. Piłsudskiego 15 37 1030 1999 5010 5110 1012 8102
87 Gniew, ul. 27 stycznia 10  22 1030 1999 5010 5110 1061 2402
88 Golub-Dobrzyń, ul. Żeromskiego 13 96 1030 1999 5010 5110 1062 6202
89 Gołdap, ul. Wolności 2 56 1030 1999 5010 5110 1061 1402
90 Gorzów Wielkopolski, ul. Górczyńska 19 87 1030 1999 5010 5110 1012 7202
91 Gorzów Wielkopolski, ul. Słowiańska 70 16 1030 1999 5010 5110 1012 1302
92 Gorzów Wielkoposlki, ul. Sikorskiego 9  58 1030 1999 5010 5110 1060 0502
93 Gostynin, ul. Jana Pawła II 27 48 1030 1999 5010 5110 1060 6502
94 Gostyń, ul. Leszczyńska 5 65 1030 1999 5010 5110 1010 1602
95 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 123 55 1030 1999 5010 5110 1010 7602
96 Góra, ul. Jagiellonów 4  46 1030 1999 5010 5110 1061 7402
97 Grajewo ul. Dworna 21 41 1030 1999 5010 5110 1010 6302
98 Grójec Kobylin 1b 46 1030 1999 5010 5110 1012 2702
99 Grudziądz,  ul. Wyspiańskiego 7 91 1030 1999 5010 5110 1060 0102
100 Grudziądz, ul. Nauczycielska 23 25 1030 1999 5010 5110 1060 0902
101 Grudziądz, ul. Poniatowskiego 44 53 1030 1999 5010 5110 1060 3502
102 Gubin, ul. Budziszyńska 10 79 1030 1999 5010 5110 1010 2902
103 Hrubieszów, ul. Dworcowa 4 72 1030 1999 5010 5110 1010 7102
104 Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 16 21 1030 1999 5010 5110 1012 8002
104 Inowrocław, ul. Laubitza 3 67 1030 1999 5010 5110 1062 4202
105 Jaktorów, ul. Fabryczna 2 84 1030 1999 5010 5110 1060 4302
106 Jarosław, ul. Traugutta 13 31 1030 1999 5010 5110 1063 6102
107 Jastrowie, ul. Żymierskiego 35 16 1030 1999 5010 5110 1063 5402
108 Jastrzębie Zdrój, ul. Piłsudskiego 2a 22 1030 1999 5010 5110 1062 2102
109 Jawor, ul. Poniatowskiego 14 34 1030 1999 5010 5110 1010 0802
110 Jedlicze, ul. Rynek 7  50 1030 1999 5010 5110 1061 5002
111 Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 17 97 1030 1999 5010 5110 1012 1202
112 Jelenia Góra, ul. Wolności 239a 21 1030 1999 5010 5110 1010 8602
113 Jędrzejów, ul Partyzantów 22 62 1030 1999 5010 5110 1060 7802
114 Józefów, ul. Wyszyńskiego 48 40 1030 1999 5010 5110 1061 1302
115 Kalisz, ul. Legionów 39a 19 1030 1999 5010 5110 1062 3902
116 Kalisz, ul. Majkowska 28 54 1030 1999 5010 5110 1012 7602
117 Kalisz, ul. Wojska Polskiego 2 40 1030 1999 5010 5110 1012 6302
118 Kalisz, ul. Wojska Polskiego 32 03 1030 1999 5010 5110 1062 3802
119 Kamionki, ul. Poznańska 47 1030 1999 5010 5110 1063 6202
120 Karpacz, Al. Wielkopolska  7 78 1030 1999 5010 5110 1063 7002
121 Katowice, ul. Chorzowska 111 80 1030 1999 5010 5110 1012 1702
122 Katowice, ul. Radockiego 70b 07 1030 1999 5010 5110 1062 1402
123 Katowice, ul. Tysiąclecia 12 57 1030 1999 5010 5110 1062 0502
124 Kazimierza Wielka, ul. 1 Maja 14B 35 1030 1999 5010 5110 1061 4302
125 Kędzierzyn Koźle, ul. Głubczycka 12 78 1030 1999 5010 5110 1010 3502
126 Kętrzyn, ul. Budowlana 33 1030 1999 5010 5110 1010 1402
127 Kęty, os. 700-lecia 20 46 1030 1999 5010 5110 1013 2402
128 Kielce os. Na Stoku 72l 04 1030 1999 5010 5110 1060 3802
129 Kielce, ul. Bohaterów Warszawy 10 73 1030 1999 5010 5110 1060 1202
130 Kielce, ul. Sandomierska 131 30 1030 1999 5010 5110 1060 7602
131 Kielce, ul. Świętokrzyska 20 27 1030 1999 5010 5110 1012 4402
132 Kluczbork, ul. Byczyńska 101 61 1030 1999 5010 5110 1012 3402
133 Kłaj, ul. Kłaj 1047 48 1030 1999 5010 5110 1063 5602
134 Kłodawa Gorzowska, Plac 700-lecia 1  32 1030 1999 5010 5110 1063 5502
135 Knurów, ul. 1 Maja 70 06 1030 1999 5010 5110 1062 2002
136 Knurów, ul. Szpitalna 37 46 1030 1999 5010 5110 1010 3302
137 Kolbudy, ul. Leśna 2 83 1030 1999 5010 5110 1060 4902
138 Kolbuszowa, ul. Handlowa 4 59 1030 1999 5010 5110 1010 5202
139 Komorniki, ul. Młyńska 4 51 1030 1999 5010 5110 1060 4702
140 Konin, ul. Chopina 24 07 1030 1999 5010 5110 1060 2002
141 Konstantynów Łódzki, ul. Jana Pawła II 11/13 13 1030 1999 5010 5110 1010 3702
142 Końskie, ul. Staszica 1 69 1030 1999 5010 5110 1010 8902
143 Kostrzyn Wielkopolski (Swarzędz), ul.  Dworcowa 31 78 1030 1999 5010 5110 1061 7602
144 Kostrzyn, ul. Gorzowska 98 40 1030 1999 5010 5110 1010 6902
145 Koszalin, ul. Paderewskiego 1 81 1030 1999 5010 5110 1012 1102
146 Kościan, ul. Śmigielska 53a 15 1030 1999 5010 5110 1010 2502
147 Kościerzyna, ul. Hallera 29 36 1030 1999 5010 5110 1010 9302
148 Kowale, ul. Staropolska 32 38 1030 1999 5010 5110 1064 1602
149 Kozienice, ul. Warszawska 34 67 1030 1999 5010 5110 1010 0402
150 Kraków, ul Dobrego Pasterza 67 73 1030 1999 5010 5110 1064 0002
151 Kraków, ul. Babińskiego  57 1030 1999 5010 5110 1063 9902
152 Kraków, ul. Kapelanka 56 98 1030 1999 5010 5110 1012 0602
153 Kraków, ul. Leonida Teligi 24 14 1030 1999 5010 5110 1060 7502
154 Kraków, ul. Wielicka 259 72 1030 1999 5010 5110 1012 6502
155 Kraków, ul. Wybickiego 10 89 1030 1999 5010 5110 1064 0102
156 Krapkowice, ul. 3 Maja 44 51 1030 1999 5010 5110 1010 0302
157 Krasnystaw, ul. Zakręcie 2j 91 1030 1999 5010 5110 1010 5402
160 Legnica, ul. Chojnowska 41 09 1030 1999 5010 5110 1010 6102
161 Legnica, ul. NMP 2 10 1030 1999 5010 5110 1013 4602
162 Legnica, ul. Piłsudskiego 80a 37 1030 1999 5010 5110 1062 2802
163 Lesko, ul. Bieszczadzka  4 09 1030 1999 5010 5110 1061 0502
164 Leszno, ul. Poznańska 3 59 1030 1999 5010 5110 1012 4602
165 Lębork, ul. Legionów Polskich 34a 57 1030 1999 5010 5110 1061 0802
166 Lędziny, ul. Hołdunowska 58 63 1030 1999 5010 5110 1060 7202
167 Limanowa, ul. Tarnowska 1b 26 1030 1999 5010 5110 1010 5602
168 Lipsko, ul. Obrońców Chotczy 1  82 1030 1999 5010 5110 1061 5202
169 Lubaczów, ul. Baziaka 3 66 1030 1999 5010 5110 1063 4502
170 Lubaczów, ul. Płk. Dąbka 2a 25 1030 1999 5010 5110 1010 6202
171 Lubartów, ul. Lubelska 84 66 1030 1999 5010 5110 1010 1002
172 Lubawa, ul. Wyzwolenia 1 28 1030 1999 5010 5110 1060 8802
173 Lubin, ul. Armii Krajowej 30 92 1030 1999 5010 5110 1060 9202
174 Lubin, ul. I. Paderewskiego 101 77 1030 1999 5010 5110 1012 3502
175 Lublin, ul. Orkana 4 62 1030 1999 5010 5110 1012 2802
176 Łabiszyn, ul. Wspólna 6 42 1030 1999 5010 5110 1061 0102
177 Łapy, ul. Sikorskiego 116 96 1030 1999 5010 5110 1010 2402
178 Łaziska Górne, ul. Dworcowa 24a 88 1030 1999 5010 5110 1062 1302
179 Łącko, ul. Łącko 761 80 1030 1999 5010 5110 1063 5802
180 Łęczna, ul. Chełmska 29 56 1030 1999 5010 5110 1010 7002
181 Łęczna, ul. Górnicza 1 78 1030 1999 5010 5110 1060 7902
182 Łobez, ul. Niepodległości 23 06 1030 1999 5010 5110 1060 2602
182 Łomża, ul. Zawadzka 38 25 1030 1999 5010 5110 1012 5602
183 Łosice, ul. Przemysłowa 4 91 1030 1999 5010 5110 1060 9802
184 Łowicz, ul. Ułańska 12 82 1030 1999 5010 5110 1010 1102
185 Łódź ul. 11 Listopada 68 1030 1999 5010 5110 1061 3902
186 Łódź, ul. Dylika 2/6 29 1030 1999 5010 5110 1062 7602
187 Łódź, ul. Elsnera 21 43 1030 1999 5010 5110 1062 8902
188 Łódź, ul. Franciszkańska 31a 60 1030 1999 5010 5110 1060 9002
189 Łódź, ul. Gdańska 81 44 1030 1999 5010 5110 1060 8902
190 Łódź, ul. Kopcińskiego 31d 44 1030 1999 5010 5110 1062 8302
191 Łódź, ul. Marysińska 104 60 1030 1999 5010 5110 1062 8402
192 Łódź, ul. Natalii 2 91 1030 1999 5010 5110 1062 9202
193 Łódź, ul. Piłsudskiego 15/ 23  89 1030 1999 5010 5110 1012 6002
194 Łódź, ul. Pojezierska 93 65 1030 1999 5010 5110 1012 1002
195 Łódź, ul. Przybyszewskiego 161/163 10 1030 1999 5010 5110 1062 9302
196 Łódź, ul. Retkińska 106 76 1030 1999 5010 5110 1062 8502
197 Łódź, ul. Widzewska 22 66 1030 1999 5010 5110 1012 0402
198 Łódź, ul. Włókniarzy 156 93 1030 1999 5010 5110 1062 8002
199 Łódź, ul. Wyszyńskiego 107 28 1030 1999 5010 5110 1062 8202
200 Łódź, ul. Zgierska 221 94 1030 1999 5010 5110 1062 7402
201 Łuków, ul. Międzyrzecka 49 02 1030 1999 5010 5110 1010 0602
202 Maków Mazowiecki, ul. Pułaskiego 48 82 1030 1999 5010 5110 1060 5502
203 Maków Podhalański, ul. Wolności 106A 10 1030 1999 5010 5110 1060 9902
204 Malbork ul. Grobelno 68 63 1030 1999 5010 5110 1012 2202
205 Malbork, ul. Wybickiego 8 95 1030 1999 5010 5110 1062 6802
206 Miechów, ul. Racławicka 26 30 1030 1999 5010 5110 1061 7302
207 Mielec, al. Ducha Świętego 34 19 1030 1999 5010 5110 1063 3602
208 Mielec, ul. Żeromskiego 15 38 1030 1999 5010 5110 1012 7502
209 Międzyrzec Podlaski, ul. Nadbrzeżna  2 50 1030 1999 5010 5110 1060 5302
210 Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja 2 31 1030 1999 5010 5110 1010 2602
211 Mikołów, ul. Młyńska 7 19 1030 1999 5010 5110 1060 4502
212 Milanówek, ul. Królewska 123a 73 1030 1999 5010 5110 1010 6502
213 Mińsk Maz., ul. Konstytucji 3 Maja 7 25 1030 1999 5010 5110 1063 0002
214 Mława, ul. Sienkiewicza  32 88 1030 1999 5010 5110 1061 1602
215 Mosina, ul. M. Konopnickiej 33 17 1030 1999 5010 5110 1013 0402
216 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4c 45 1030 1999 5010 5110 1060 8302
217 Muszyna, ul. Piłsudskiego 93  89 1030 1999 5010 5110 1064 9802
218 Mysłowice, ul. ks. Bończyka 80 41 1030 1999 5010 5110 1062 0402
219 Mysłowice, ul. Moniuszki 61 83 1030 1999 5010 5110 1010 0502
220 Myślenice, ul. Słoneczna 2d 97 1030 1999 5010 5110 1013 0902
221 Nakło, ul. Sądowa 14a 60 1030 1999 5010 5110 1010 4602
222 Namysłów, ul. Mariańska 3 98 1030 1999 5010 5110 1010 1202
223 Nasielsk, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9 17 1030 1999 5010 5110 1060 5702
224 Nidzica, ul. Traugutta 24 79 1030 1999 5010 5110 1062 6702
225 Niepołomice, ul. Akacjowa 8g 90 1030 1999 5010 5110 1061 0402
226 Nisko ul. Podoficerska 2 43 1030 1999 5010 5110 1010 5102
227 Nowa Ruda, ul. Wojska Polskiego 2 43 1030 1999 5010 5110 1013 4202
228 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Żwirki i Wigury 1e 64 1030 1999 5010 5110 1060 6602
229 Nowe, ul. Tczewska 38 31 1030 1999 5010 5110 1062 6402
230 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 2e  68 1030 1999 5010 5110 1063 3302
231 Nowy Sącz ul. Prażmowskiego 11 92 1030 1999 5010 5110 1012 4202
232 Nowy Tomyśl, ul. Zbaszyńska 20 98 1030 1999 5010 5110 1062 5002
233 Odolanów, ul. Krotoszyńska 24 71 1030 1999 5010 5110 1061 2102
234 Olecko, al. Zwycięstwa 2a 37 1030 1999 5010 5110 1060 3402
235 Olsztyn, ul. Hanki Sawickiej 1 61 1030 1999 5010 5110 1060 8402
236 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 16  24 1030 1999 5010 5110 1012 6202
237 Oława, ul. 3 Maja 51 79 1030 1999 5010 5110 1012 2302
238 Opole Lubelskie, ul. Podzamcze 27 55 1030 1999 5010 5110 1061 2002
239 Opole, Pl. Teatralny 13 35 1030 1999 5010 5110 1010 0202
240 Opole, ul. Grota Roweckiego 76 1030 1999 5010 5110 1013 3802
241 Opole, ul. Grota-Roweckiego 15 76 1030 1999 5010 5110 1013 3802
242 Opole, ul. Łąkowa 5a 60 1030 1999 5010 5110 1013 3702
243 Opole, ul. Niemodlińska 65 21 1030 1999 5010 5110 1063 2402
244 Opole, ul. Ozimska 72 15 1030 1999 5010 5110 1012 1902
245 Orzesze, ul. Wiosny Ludów 1c 90 1030 1999 5010 5110 1060 0702
246 Ostrołęka, ul. gen. Armii Aleksandra Gorbatowa 30 03 1030 1999 5010 5110 1012 9102
247 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mickiewicza 30 67 1030 1999 5010 5110 1012 9502
248 Ostrów Wielkopolski, ul. Cz. Majorka 2 77 1030 1999 5010 5110 1010 4102
249 Ostrów Wielkopolski, ul. Kaliska 120 30 1030 1999 5010 5110 1012 2602
250 Oświęcim, ul. Mazyla 1 44 1030 1999 5010 5110 1013 3602
251 Oświęcim, ul. Nojego 2 28 1030 1999 5010 5110 1013 3502
252 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 22c 12 1030 1999 5010 5110 1013 3402
253 Otwock, al. Sikorskiego 2a 69 1030 1999 5010 5110 1063 2702
254 Ozorków,ul. Wyszyńskiego 30 11 1030 1999 5010 5110 1062 8702
255 Pabianice, ul. Laska 28/30 61 1030 1999 5010 5110 1062 7802
256 Parczew, ul. Harcerska 26 52 1030 1999 5010 5110 1060 4102
257 Pawłowice, ul. Górnicza 22 36 1030 1999 5010 5110 1062 3402
258 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 2 08 1030 1999 5010 5110 1063 0502
259 Piła, ul. Bydgoska 157 28 1030 1999 5010 5110 1012 3802
260 Piła, ul. Wyspiańskiego 10 18 1030 1999 5010 5110 1062 4502
261 Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich 77 47 1030 1999 5010 5110 1060 7102
262 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 123 33 1030 1999 5010 5110 1013 0502
263 Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 13 1030 1999 5010 5110 1062 7502
264 Pleszew, ul. Sienkiewicza 43a 66 1030 1999 5010 5110 1062 4802
265 Płock, ul. Chopina 56 49 1030 1999 5010 5110 1062 5302
266 Płońsk, ul. Rzemieślnicza 6 53 1030 1999 5010 5110 1010 8802
267 Poddębice, ul. Łęczycka 17/19 66 1030 1999 5010 5110 1060 5402
268 Polkowice, ul. Młyńska 2a 47 1030 1999 5010 5110 1010 2702
269 Poręba, ul. Ludowego Wojska Polskiego 5 29 1030 1999 5010 5110 1061 7902
270 Poznań, ul.  Łużycka 112 41 1030 1999 5010 5110 1060 1002
271 Poznań, ul. Mrągowska 4 71 1030 1999 5010 5110 1012 7102
272 Poznań, ul. Opieńskiego 1 55 1030 1999 5010 5110 1012 7002
273 Poznań, ul. Serbska 7 82 1030 1999 5010 5110 1012 0502
275 Pruszcz Gdański, ul. Domejki 1 24 1030 1999 5010 5110 1010 6802
276 Przemyśl ul. Żeromskiego 24 1030 1999 5010 5110 1064 0302
277 Przemyśl, ul. Boruty Spiechowicza 3 09 1030 1999 5010 5110 1060 0802
278 Przemyśl, ul. Lwowska 36 58 1030 1999 5010 5110 1012 5202
279 Pszczyna, ul. Kilińskiego 10 52 1030 1999 5010 5110 1062 3502
280 Puławy, ul. Dęblińska 18d 44 1030 1999 5010 5110 1012 3902
281 Pułtusk, ul. Mickiewicza 33 72 1030 1999 5010 5110 1063 0902
282 Pyskowice, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 12 69 1030 1999 5010 5110 1062 3002
283 Racibórz ul. Opawska 84  45 1030 1999 5010 5110 1010 3902
284 Radlin, ul. Korfantego 59 33 1030 1999 5010 5110 1060 5802
285 Radom, ul. Chrobrego 2 08 1030 1999 5010 5110 1061 1102
286 Radom, ul. Sandomierska 1 23 1030 1999 5010 5110 1063 1202
287 Radziejów, ul. Komunalna 19 59 1030 1999 5010 5110 1060 9602
288 Radzymin, ul. Jana Pawła II 14  76 1030 1999 5010 5110 1060 9102
289 Radzyń Podlaski, ul. Stagrowskiego 1 11 1030 1999 5010 5110 1012 4302
290 Raszyn, ul. Młynarska 1 88 1030 1999 5010 5110 1063 1002
291 Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3 Maja 2 64 1030 1999 5010 5110 1063 5702
292 Rawicz, ul. Kamińskiego 2 14 1030 1999 5010 5110 1010 3102
293 Rogoźno, ul. Kościuszki 37 82 1030 1999 5010 5110 1062 4902
294 Ropczyce, ul. Grunwaldzka 41 34 1030 1999 5010 5110 1011 0502
295 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 370a 93 1030 1999 5010 5110 1012 3602
296 Ruda Śląska, ul. Goduli 45 90 1030 1999 5010 5110 1062 0102
297 Ruda Śląska, ul. Górnośląska 45 08 1030 1999 5010 5110 1060 1402
298 Rumia, ul. Wybickiego 11a 46 1030 1999 5010 5110 1062 7102
299 Rybnik, os. Patriotów 33 20 1030 1999 5010 5110 1062 3302
300 Rybnik, ul. Budowlanych 110 57 1030 1999 5010 5110 1060 1102
301 Rybnik, ul. Dworek 38 85 1030 1999 5010 5110 1062 3102
302 Rybnik, ul. Żorska 2 35 1030 1999 5010 5110 1012 9302
303 Rydułtowy, ul. Ładna 2 44 1030 1999 5010 5110 1010 4502
304 Ryki, ul. Słowackiego 20b 03 1030 1999 5010 5110 1060 4402
305 Rzeszów, ul. Broniewskiego 1 71 1030 1999 5010 5110 1060 2402
306 Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy 13 78 1030 1999 5010 5110 1012 2902
307 Siedlce, ul. 3 Maja 58 37 1030 1999 5010 5110 1063 2502
308 Siedlce, ul.11 Listopada 49 72 1030 1999 5010 5110 1060 1802
309 Siemianowice Śląskie, ul. Niepodleglości 21 24 1030 1999 5010 5110 1062 0902
310 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 11 45 1030 1999 5010 5110 1012 3302
311 Skarżysko Kam., ul. Spółdzielcza 38  07 1030 1999 5010 5110 1063 1102
312 Skarżysko Kamienna, ul. Piłsudskiego 36 56 1030 1999 5010 5110 1064 0502
313 Skawina, ul. 29 Listopada 21a 79 1030 1999 5010 5110 1060 7302
314 Skierniewice, ul. Czesława Liska 1  73 1030 1999 5010 5110 1012 5902
315 Skierniewice, ul. Reymonta 8A 92 1030 1999 5010 5110 1061 8902
316 Skierniwice, ul. Lelewela 8/10 77 1030 1999 5010 5110 1062 7902
317 Skoczów ul. Morcinka 20a 45 1030 1999 5010 5110 1013 3002
318 Skoczów, ul. Fabryczna 9 69 1030 1999 5010 5110 1060 3602
319 Sławno, ul. Kupiecka 4 93 1030 1999 5010 5110 1010 4202
320 Słupca, ul. Kilińskiego 33 12 1030 1999 5010 5110 1060 8702
321 Sochaczew, Wójtówka 2D 53 1030 1999 5010 5110 1012 8202
321 Sokołów Podlaski, ul. Lipowa 52 85 1030 1999 5010 5110 1063 2802
322 Sokółka, ul. Lotników Lewoniewskich 3 27 1030 1999 5010 5110 1010 5002
323 Sosnowiec, ul. 1 Maja 21/23  88 1030 1999 5010 5110 1010 7202
324 Stalowa Wola, ul. Okulickiego 9 72 1030 1999 5010 5110 1064 0602
325 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 2 91 1030 1999 5010 5110 1012 4802
326 Starachowice, ul. Radomska 33 71 1030 1999 5010 5110 1063 1502
327 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 14 55 1030 1999 5010 5110 1063 1402
327 Starachowice, ul. Wyszyńskiego 14 69 1030 1999 5010 5110 1012 8302
328 Stargard Szcz., ul. Piłsudskiego 22 38 1030 1999 5010 5110 1063 1902
329 Stargard Szcz., ul. Szczecińska 45 22 1030 1999 5010 5110 1063 1802
330 Stargard Szczeciński, ul. Szczecińska 81 90 1030 1999 5010 5110 1012 5402
331 Starogard Gdański, Droga Nowowiejska 9a  95 1030 1999 5010 5110 1060 7402
332 Starogard Gdański, ul. Zblewska 5 76 1030 1999 5010 5110 1012 4102
333 Staszów, ul. Mickiewicza 62 23 1030 1999 5010 5110 1010 7402
334 Stryków, ul. Targowa 1 86 1030 1999 5010 5110 1060 3102
335 Strzelin, ul. Mickiewicza 1 53 1030 1999 5010 5110 1062 2902
336 Strzyżów, ul. Sobieskiego 3 13 1030 1999 5010 5110 1061 7802
337 Sucha Beskidzka, ul. Handlowa 2  93 1030 1999 5010 5110 1013 3302
338 Suchedniów, ul. Zagórska 1a 86 1030 1999 5010 5110 1061 2802
339 Sulechów, ul. Tkacka 10 12 1030 1999 5010 5110 1010 4302
340 Sulejów, ul. Opoczyńska 21 27 1030 1999 5010 5110 1062 8802
341 Sulejówek, ul. Okuniewska 1a 40 1030 1999 5010 5110 1060 1602
342 Suwałki ul. Kościuszki 95 1030 1999 5010 5110 1012 2402
343 Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 39 80 1030 1999 5010 5110 1010 2302
344 Szamotuły, al. Jana Pawła II 3 16 1030 1999 5010 5110 1010 1902
345 Szczawno Zdrój, ul. Łaczyńskiego 44 26 1030 1999 5010 5110 1012 5002
346 Szczecin, ul. Duńska 11 26 1030 1999 5010 5110 1060 0302
347 Szczecin, ul. Jodłowa 25 06 1030 1999 5010 5110 1063 1702
348 Szczecin, ul. Milczańska 31f 22 1030 1999 5010 5110 1012 7402
349 Szczecin, ul. Policka 51 75 1030 1999 5010 5110 1061 9402
350 Szczecin, ul. Rydla 50 87 1030 1999 5010 5110 1063 1602
351 Szczecinek, ul. Koszlińska 82 63 1030 1999 5010 5110 1010 2802
352 Szydłowiec, ul. Jastrzębska 2 85 1030 1999 5010 5110 1061 3402
353 Ścinawa, ul. Lubińska 23 89 1030 1999 5010 5110 1061 1002
354 Środa Wielk., ul. 17 Wrzesnia 7 86 1030 1999 5010 5110 1063 2202
355 Świdnica, ul. Marcinkowskiego 18 73 1030 1999 5010 5110 1061 0902
356 Świdnica, ul. Strzegomska 2 36 1030 1999 5010 5110 1012 8702
357 Świebodzice, ul. Wałbrzyska 42a 39 1030 1999 5010 5110 1010 7502
358 Świebodzin, ul. Sulechowska 8 64 1030 1999 5010 5110 1010 2202
359 Świecie, ul. Cukrowników 2 32 1030 1999 5010 5110 1010 2002
360 Świętochłowice, ul. 3 Maja 117c 04 1030 1999 5010 5110 1010 9102
361 Świętochłowice, ul. Katowicka 31a 23 1030 1999 5010 5110 1062 1502
362 Tarnowskie Góry, ul. ks. Wiktora Sójki 2 89 1030 1999 5010 5110 1062 0702
363 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 158 10 1030 1999 5010 5110 1012 4902
364 Tarnów ul. Starodąbrowska 88 1030 1999 5010 5110 1064 0702
365 Tarnów, ul. Kościuszki 1 35 1030 1999 5010 5110 1063 3702
366 Tarnów, ul. Nowodąbrowska 127 94 1030 1999 5010 5110 1012 3002
367 Tczew, ul. Armii Krajowej 37 94 1030 1999 5010 5110 1061 7702
368 Terespol, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3-5 70 1030 1999 5010 5110 1060 3002
369 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 32 45 1030 1999 5010 5110 1062 7702
370 Toruń, ul. Chrobrego 1/3 33 1030 1999 5010 5110 1062 5202
371 Toruń, ul. Reja 15 81 1030 1999 5010 5110 1062 5502
372 Toruń, ul. Rydygiera 2 48 1030 1999 5010 5110 1062 5902
373 Toruń, ul. Rydygiera 26 97 1030 1999 5010 5110 1062 5602
374 Trzebnica, ul. Siostry Hilgi Brzoski 4 20 1030 1999 5010 5110 1010 9202
375 Trzemeszno, ul. Odzyskania Niepodległości  5 60 1030 1999 5010 5110 1061 8702
376 Tuchów, ul. Kazimierza Wielkiego 12 03 1030 1999 5010 5110 1063 3502
377 Turek, ul. Konińska 25 31 1030 1999 5010 5110 1012 2002
378 Tuszyn, ul. Rzgowska 100 57 1030 1999 5010 5110 1010 6402
379 Tychy, ul. Edukacji 44 74 1030 1999 5010 5110 1062 0002
380 Tychy, ul. Towarowa 2  49 1030 1999 5010 5110 1012 0902
381 Ustroń, ul. Cieszyńska 2  61 1030 1999 5010 5110 1013 3102
382 Ustroń, ul. Cieszyńska 32 08 1030 1999 5010 5110 1010 6702
383 Wadowice, ul.  Westerplatte 7 78 1030 1999 5010 5110 1013 2602
384 Wadowice, ul. Fatimska 39 94 1030 1999 5010 5110 1013 2702
385 Wałbrzych, ul. Główna 13 92 1030 1999 5010 5110 1013 3902
386 Wałbrzych, ul. Kasztelańska 9 11 1030 1999 5010 5110 1013 4002
387 Warszawa F&F, Al. Jerozolimskie 179 BLUE CITY 80 1030 1999 5010 5110 1050 0002
388 Warszawa Gocław, ul. Fieldorfa 41 43 1030 1999 5010 5110 1012 4502
389 Warszawa Piastów, ul. Tysiąclecia 7 08 1030 1999 5010 5110 1012 6102
390 Warszawa ul. Patriotów 154 61 1030 1999 5010 5110 1061 8102
391 Warszawa, al. KEN 14 23 1030 1999 5010 5110 1012 6802
392 Warszawa, Rembertów, ul. Cyrulików 95/97 95 1030 1999 5010 5110 1063 6502
393 Warszawa, ul. Czerska 4/6 56 1030 1999 5010 5110 1063 0802
394 Warszawa, ul. Fieldorfa 37 58 1030 1999 5010 5110 1062 9602
395 Warszawa, ul. Górczewska 212/226 88 1030 1999 5010 5110 1012 6602
396 Warszawa, ul. Kleszczowa 18 62 1030 1999 5010 5110 1061 7502
398 Warszawa, ul. Kwiatkowskiego 98 1030 1999 5010 5110 1013 0302
399 Warszawa, ul. Młynarska 8/12 57 1030 1999 5010 5110 1063 0202
400 Warszawa, ul. Pabla Nerudy 1 40 1030 1999 5010 5110 1063 0702
401 Warszawa, ul. Połczyńska 121/125 33 1030 1999 5010 5110 1012 0802
402 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 1 73 1030 1999 5010 5110 1063 0302
403 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 1C 10 1030 1999 5010 5110 1010 5502
404 Warszawa, ul. Stalowa 60/64 07 1030 1999 5010 5110 1012 6702
405 Warszawa, ul. Światowida 41 09 1030 1999 5010 5110 1062 9902
406 Warszawa, ul. Toruńska 92 41 1030 1999 5010 5110 1063 0102
407 Warszawa, ul. Wolska 71/73 42 1030 1999 5010 5110 1062 9502
408 Wąbrzeźno, ul. Legionistów 3 67 1030 1999 5010 5110 1060 4802
409 Witkowo, ul. Jana Pawła II  27 77 1030 1999 5010 5110 1061 8202
410 Włocławek, ul. Królewiecka 41/43 65 1030 1999 5010 5110 1013 0702
411 Włocławek, ul. Kruszyńska 17/27 70 1030 1999 5010 5110 1012 7702
412 Włodawa, ul. Korolowska 27 05 1030 1999 5010 5110 1060 3202
413 Włoszczowa, ul. Plac Wolności 1  18 1030 1999 5010 5110 1061 4802
414 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 96 95 1030 1999 5010 5110 1010 3002
415 Wola Brzeszcze, ul. Krótka 1 21 1030 1999 5010 5110 1062 2702
416 Wołomin, ul. 1 Maja 34/34a 89 1030 1999 5010 5110 1063 0402
417 Wrocław, ul. Czekoladowa 11 18 1030 1999 5010 5110 1012 0102
418 Wrocław, ul. Długa 37/47  56 1030 1999 5010 5110 1012 6402
419 Wrocław, ul. Kiełczowska 74 87 1030 1999 5010 5110 1010 7802
420 Wrocław, ul. Legnicka 58 12 1030 1999 5010 5110 1012 3702
421 Wrocław, ul. Paprotna 7 32 1030 1999 5010 5110 1012 1402
422 Września, ul. Kaliska 17 48 1030 1999 5010 5110 1012 1502
423 Wschowa, ul. Moniuszki 8A 36 1030 1999 5010 5110 1061 3702
424 Wyszków, ul. Pułtuska 96 17 1030 1999 5010 5110 1010 1302
425 Zabierzów, ul. Leśna 2a 49 1030 1999 5010 5110 1013 0602
426 Zabrze, ul. Piłsudskiego 9 56 1030 1999 5010 5110 1060 1702
427 Zakopane, ul. Chramcówki 30  07 1030 1999 5010 5110 1064 0802
428 Zambrów, ul. Mazowiecka 4A 05 1030 1999 5010 5110 1010 8502
429 Zawiercie, ul. Apteczna 20 56 1030 1999 5010 5110 1062 1102
430 Zdzieszowice, ul. Nowa 9 24 1030 1999 5010 5110 1060 1502
431 Zgierz ul. Łódzka 77/79 34 1030 1999 5010 5110 1061 4902
432 Zgierz, ul. Długa 44/46 51 1030 1999 5010 5110 1061 4402
433 Zgierz, ul. Popiełuszki 6 92 1030 1999 5010 5110 1062 8602
434 Zielona Góra, ul. Energetyków 2a 47 1030 1999 5010 5110 1012 2102
435 Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 22a 42 1030 1999 5010 5110 1060 0402
436 Ziębice, ul. Wałowa 20 04 1030 1999 5010 5110 1062 3202
437 Złotów, ul. Moniuszki 10 39 1030 1999 5010 5110 1060 2202
438 Zwoleń, ul. Wojska Polskiego 98 1030 1999 5010 5110 1061 5302
439 Żabno, ul. Tarnowska 134 85 1030 1999 5010 5110 1060 3702
440 Żagań, ul. Reymonta 3 48 1030 1999 5010 5110 1010 2102
441 Żarów, ul. Bolesława Chrobrego 3 07 1030 1999 5010 5110 1061 1702
442 Żary, ul. Broni Pancernej 15 13 1030 1999 5010 5110 1012 3102
443 Żnin, ul. Mickiewicza 4a 29 1030 1999 5010 5110 1060 8202
444 Żory, ul. Wodzisławska 8 71 1030 1999 5010 5110 1062 1802
444 Żory, ul. Malinowa 1 84 1030 1999 5010 5110 1010 9602
445 Żychlin, ul. Żeromskiego 5 02 1030 1999 5010 5110 1061 4702
446 Żywiec, al. Wolności 454 50 1030 1999 5010 5110 1010 0902
447 Żywiec, ul. Dworcowa 42 13 1030 1999 5010 5110 1013 2802
448 Żywiec, ul. Kościuszki 57 29 1030 1999 5010 5110 1013 2902