Dynamic clock
Aktualne oferty pracy


Doceniono nas • Najbardziej pożądani pracodawcy 2012 w opinii specjalistów i menedżerów


  Dołączyliśmy do rankingu najbardziej pożądanych pracodawców 2012 w opinii polskich specjalistów i menedżerów. W 3. edycja badania Antal International przeprowadzonego pod patronatem Business Centre Club, Tesco znalazło się w pierwszej dziesiątce najbardziej cenionych pracodawców w sektorze Handel Detaliczny.

  Czynnikami, które 1500 respondentów biorących udział w badaniu oceniło najlepiej w wybranych przez nich firmach są styl zarządzania, kultura organizacyjna, innowacyjność oraz stabilność zatrudnienia.

  Więcej informacji: http://news.antal.com/kto-jest-pozadanym-pracodawca-dla-specjalistow-i-menedzerow/

 • Dobre praktyki Tesco wyróżnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu


  W opublikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012” doceniono aż 8 dobrych praktyk prowadzonych przez naszą firmę. Wyróżniono m.in. program menadżerski – Ekstraklasa, Fora pracownicze czyli formę dialogu i współpracy na linii pracodawca – pracownicy. Uznanie zyskała także Gala Liderów Wartości – szczególne wydarzenie, dzięki któremu podkreśliliśmy znaczenie wspólnych wartości w codziennej pracy.

  Doceniono również projekt zachęcający do zmiany nawyków żywieniowych - Zdrowy Apetyt oraz zorganizowany we wrześniu ubiegłego roku I Bieg Charytatywny Fundacji Tesco Dzieciom. Na wyróżnienie zasłużyły również programy długofalowe, które Tesco kontynuowało w 2012 roku: Tesco dla Szkół, Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę oraz Społecznicy.

  W tegorocznej edycji Raportu FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” znalazły się 262 praktyki zgłoszone przez 106 firm. Raport dostępny jest w postaci pliku pdf oraz w formie w formie multimedialnego e-book-a, na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl

 • Idealny Pracodawca według studentów


  Badanie Universum Student Survey prowadzone jest wśród studentów z całej Polski od 2008 roku. Badanie dostarcza wiedzy z zakresu celów oraz preferencji zawodowych studentów, wkraczających na rynek pracy.

  W 2012 roku w badaniu wzięło udział ponad 18 000 respondentów z najlepszych uczelni w kraju. Na podstawie badania Universum Student Survey tworzony jest ranking Idealnych Pracodawców.
  Tesco znalazło się w gronie 100 firm wskazywanych przez studentów, jako najlepsi pracodawcy w Polsce.

 • Idealny Pracodawca według profesjonalistów


  W rankingu Idealny Pracodawca według profesjonalistów, stworzonym na podstawie badania Universum Professional Survey 2011 nasza firma znalazła się wśród 100 najlepszych polskich pracodawców.

  Polska edycja badania została przeprowadzona na grupie blisko 15 500 osób posiadających minimum rok doświadczenia w różnych branżach. Pytania dotyczyły ich preferencji związanych z życiem zawodowym oraz wizerunku przedsiębiorstw aktywnych na polskim rynku pracy.

  Z badania Universum Professional Survey 2011 wynika, że ponad jedna trzecia profesjonalistów w Polsce myśli o zmianie pracy w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Będą poszukiwać firm, których cechuje stabilność i siła finansowa, ponieważ te aspekty świadczą obecnie o atrakcyjności pracodawców.

 • Idealny Pracodawca według studentów


  Ranking Idealny Pracodawca według studentów powstaje na podstawie wyników ogólnopolskiego badania Universum Student Survey 2011.

  W edycji badania Universum Student Survey 2011 wzięło udział ponad 15 300 studentów ze 100 najważniejszych uczelni w kraju. Respondentów zapytano o ich oczekiwania związane z karierą zawodową oraz o postrzeganie firm działających na polskim rynku jako potencjalnych pracodawców. W oparciu o wyniki badania powstał ranking Idealny Pracodawca 2011 według studentów, w pięciu kategoriach: biznes, inżynieria, IT, nauki ścisłe, nauki humanistyczne.

  Zgodnie z wynikami badania Universum Student Survey 2011 polscy studenci najbardziej cenią pracodawców, których cechuje finansowa stabilność oraz dynamiczny rozwój. Wśród swoich wymarzonych pracodawców studenci wymieniają takie firmy, które potrafią umiejętnie łączyć te pozornie sprzeczne ze sobą wartości.

  Więcej informacji: http://www.universumawards.com/pl/Student-Survey.aspx

 • Nagrodzeni za stabilność i elastyczność


  Nasza firma została wyróżniona w konkursie FlexiLider 2011, zorganizowanym przez PKPP Lewiatan.

  Ideą konkursu jest zebranie najlepszych praktyk w Polsce dotyczących koncepcji „flexicurity”. Jej założeniem jest poszukiwanie równowagi między elastycznością i bezpieczeństwem zatrudnienia.

  Naszą firmę doceniono głównie za podnoszenie kompetencji pracowników oraz promowanie różnorodności w strukturze zatrudnienia i stwarzanie szans osobom borykającym się z problemem wykluczenia na rynku pracy.

 • Inwestor w Kapitał Ludzki


  TESCO należy do grona laureatów Programu Certyfikacyjnego Inwestor w Kapitał Ludzki organizowanego przez Fundację Obserwatorium Zarządzania. Wyróżnione podmioty to organizacje, które w wyjątkowy sposób inwestują w rozwój swoich pracowników.

  Wszystkich Laureatów Programu wyróżnia stałe podnoszenie poziomu zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Są nimi firmy i instytucje oraz oddziały/filii koncernów działających na terenie Polski, które w sposób odpowiedzialny myślą o rozwoju kompetencji swoich pracowników, a poprzez to całej organizacji.

  Laureaci to firmy, które uzyskały wysokie oceny w dwóch uzupełniających się częściach programu: K-edge Human Development Index © - Diagnoza Polityki Personalnej oraz Employee Assesment Index © - Weryfikacja Polityki Personalnej. Godło przyznawane jest na podstawie zagregowanych wyników obu badań.

  Otrzymują je organizacje, które tworzą przyjazne i bezpieczne miejsca pracy oraz zapewniają warunki pracy, które wspierają rozwój pracowników każdego szczebla.

  Więcej informacji: http://www.inwestorwkapitalludzki.pl/o-programie/

 • Lider Zarzadząnia Zasobami Ludzkimi


  Pomysłodawcą i organizatorem konkursu Lider Zarzadząnia Zasobami Ludzkimi (LZZL) jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

  Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy i najlepszych doświadczeń praktycznych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi poprzez wyróżnianie organizacji, które odnoszą sukcesy w tej dziedzinie zarządzania.

  Bursztynowe Statuetki przyznawane są za osiągnięcia w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, np.: restrukturyzacji zatrudnienia, systemów ocen pracowniczych, szkoleń i rozwoju personelu, nowoczesnych metod zzl, równowagi pomiędzy życiem a pracą zawodową.

  W 2010 roku TESCO Polska zostało uhonorowane Bursztynową Statuetką za strategię oraz procedury zarządzania zasobami ludzkimi oraz Kryształową Statuetką za trzykrotne zdobycie Bursztynowej statuetki.

  Więcej informacji: http://www.ipiss.com.pl/lider/index.php?edycja=11


Regulamin Serwisu Internetowego www.Tesco.pl

Zamknij

IInformacje ogólne


 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem www.tesco.pl, którego operatorem i właścicielem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016108, kapitał zakładowy: 3 503 718 000,00 zł, NIP: 526-10-37-737, zwany dalej Usługodawcą.
 2. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Poprzez skorzystanie z Serwisu Użytkownik zobowiązkuje sie do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie: Serwis – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.tesco.pl, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie, w Serwisie prezentowane są aktualne gazetki z ofertami handlowymi, produkty oferowane w sieci sklepów Tesco, akcje marketingowe wraz z ich regulaminami, lokalizacje sklepów sieci Tesco, przepisy kulinarne i inne materiały informacyjno – reklamowe Usługodawcy. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługę drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu. Newsletter – informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) wysyłana przez Usługodawcę w sposób cykliczny i bezterminowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail. Newsletter zawiera między innymi aktualną ofertę handlową, informacje o nowościach w Serwisie oraz akcjach marketingowych i wydarzeniach.

IISerwis


 1. Aby skorzystać z Serwisu, niezbędne jest posiadanie minimum następującego sprzętu/oprogramowania:
  1. szerokopasmowe łącze internetowe;
  2. przeglądarka internetowa (Internet Explorer 9 lub wyższy, Google Chrome, Mozilla Firefox 7 lub wyższy, Opera 10 lub wyższa) obsługująca CSS i JavaScript;
  3. włączona obsługa plików cookies;
  4. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up);
  5. system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy.
 2. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, za taką działalność jest uznane w szczególności:
  1. ingerencja w korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystania z niego;
  2. ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Serwisu.
 3. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Usługodawcy. Usługodawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Użytkowników do Serwisu w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich;
  2. niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet;
  3. trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem.
 6. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.
 7. Prezentowane w Serwisie produkty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności porad i przepisów kulinarnych. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu.

IIIFunkcjonalność serwisu


 1. W ramach Serwisu prezentowane są różne treści pochodzące od Usługodawcy. Serwis umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z opublikowanymi treściami, dodatkowo Użytkownik może zamówić Newsletter.
 2. Zamówienie usługi subskrypcji Newslettera przez Użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.tesco.pl:
  1. wpisanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail, na który Użytkownik chce otrzymywać Newsletter;
  2. zaznaczenie w formularzu sklepu, w którym Użytkownik robi zakupy;
  3. aktywowanie usługi subskrypcji Newslettera poprzez kliknięcie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Użytkownika, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 14 dniach od daty wpłynięcia danych do bazy.
 3. Zamówienie przez Użytkownika Newslettera i podanie w tym celu adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z funkcji Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 5. Każdy subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości.

IVPostępowanie reklamacyjne


 1. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym Newslettera.
 2. Reklamacje należy składać do Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie, adresu e-mail: napiszdonas@tesco.pl lub infolinii czynnej codziennie w godzinach 7:00-23:00 pod nr tel. 800 105 104.
 3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu, w przypadku reklamacji nietypowych, których rozpatrzenie wymaga dodatkowych działań, ustaleń.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Użytkownikowi telefonicznie lub przesłana na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji.

VPostanowienia końcowe


 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie opublikowania w Serwisie i wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
 3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie, adresu e-mail: napiszdonas@tesco.pl oraz infolinii czynnej codziennie w godzinach 7:00-23:00 pod nr tel. 800 105 104.

Cookies

Zamknij
W celu zapewnienia zgodności z nowymi przepisami, stosujemy system klasyfikacji różnych rodzajów plików cookies, które używamy na stronie internetowej, lub które mogą być umieszczone przez osoby trzecie, za pośrednictwem naszych stron internetowych. Klasyfikacja została opracowana przez Międzynarodową Izbę Handlu Wielkiej Brytanii i wyjaśnia więcej na temat plików cookie, które używamy, dlaczego je stosujemy, a także informuje na temat funkcjonalności jaką stracisz, jeśli zdecydujesz, że nie chcesz tych plików mieć na swoim urządzeniu. Zapewniamy, iż wciąż pracujemy nad poprawą spraw związanych z polityką prywatności i plików cookies na naszych stronach internetowych.

ICo to jest plik cookie?


Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje, które są zapisywane na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu podczas przeglądania stron internetowych. Cookies po zapisaniu na urządzeniu przesyłają z powrotem do strony odwiedzanej lub do innej strony internetowej, które rozpoznaje dany plik cookie informacje o każdej kolejnej wizycie na danej stronie. Cookies są przydatne, ponieważ pozwalają one danej stronie internetowej na rozpoznanie urządzenia użytkownika.
Trwałe pliki cookies - te pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika przez okres czasu określony w tych plikach cookie. Są one aktywowane za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedzi stronę internetową, która stworzyła ten konkretny plik cookie.
Sesyjne pliki cookies - te pliki cookie pozwalają operatorom witryn internetowych rejestrować działania użytkownika podczas danej sesji przeglądarki. Sesja przeglądarki uruchamia się, gdy użytkownik otwiera okno przeglądarki i kończy, kiedy je zamyka. Sesyjne pliki cookie są tworzone tymczasowo. Po zamknięciu przeglądarki, wszystkie pliki cookies danej sesji są usuwane.
Pliki cookies wykonują wiele różnych zadań, pozwalają między innymi poruszać się po stronach internetowych szybciej, pamiętają Twoje preferencje dla danych stron i ogólnie poprawiają jakość korzystania z Internetu. Mogą również pomóc w zapewnieniu, że reklamy, które widzisz w Internecie są bardziej odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań.
Możesz znaleźć więcej informacji na temat plików cookies pod adresem: www.youronlinechoices.com/pl/

IIJaki jest cel stosowania plików cookies?


Przechowujemy plik cookies na komputerach użytkowników w celu:
Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest posiadanie minimum następującego sprzętu/oprogramowania:
 • utrzymania sesji użytkowania (po zalogowaniu), dzięki czemu nie trzeba dla każdej strony za każdym razem wpisywać nazwy użytkownika i hasła
 • dopasowania usług do potrzeb użytkowników
 • pamiętania indywidualnych preferencji i ustawień użytkownika
 • prowadzenia statystyk oglądalności poszczególnych stron dla naszych reklamodawców i dostawców treści
 • prezentowania reklam o treści jak najbardziej zbliżonej do potrzeb użytkownika
 • tworzenie ankiet i ich ochronę przed wielokrotnym głosowaniem przez tę samą osobę

IIICookies wykorzystywane na stronie internetowej


Poniżej znajduję się lista wszystkich plików cookies używanych na stronach internetowych z podziałem na poszczególne kategorie.

IVŚciśle niezbędne pliki cookies


Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym Newslettera.
Ciasteczka te są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszanie się po stronie internetowej i korzystać z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Bez tych ciasteczek usługi, o które prosiłeś, jak np. koszyki zakupów czy e-fakturowanie, nie mogą być zrealizowane.

IIIPliki cookies poprawiające wydajność?


Poniżej znajduję się lista wszystkich plików cookies używanych na stronach internetowych z podziałem na poszczególne kategorie.

IVŚciśle niezbędne pliki cookies


Te pliki cookies włączają usługi, o które konkretnie prosiłeś. Dla tych typów plików cookies, które są bezwzględnie konieczne, nie jest wymagana zgoda.
Ciasteczka te są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszanie się po stronie internetowej i korzystać z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Bez tych ciasteczek usługi, o które prosiłeś, jak np. koszyki zakupów czy e-fakturowanie, nie mogą być zrealizowane.

VFunkcjonalne pliki cookies


Te pliki cookies pamiętają wybory dokonywane w celu poprawy doświadczenia. Poprzez korzystanie z Internetu, użytkownik wyraża zgodę na ich instalację na swoim urządzeniu.
Te pliki cookies pozwalają stronie internetowej pamiętać dokonywane przez użytkownika wybory (takie jak nazwa użytkownika, preferencje językowe, wybór regionu) i zapewnić lepsze, bardziej dopasowane do użytkownika możliwości. Ciasteczka te mogą być również wykorzystywane do zapamiętania dokonanych zmian w rozmiarze tekstu, czcionki i innych części stron internetowych, które można dostosowywać. Mogą być również wykorzystane do świadczenia usług, których żąda użytkownik (np. oglądania plików wideo lub komentowania na blogu). Wszystkie informacje zbierane przez te pliki są anonimowe a pliki te nie mogą śledzić przeglądanych przez użytkownika innych stron internetowych.

VIPliki cookies profilujące użytkownika


Te pliki cookies zbierają informacje na temat Twoich zwyczajów w trakcie przeglądania stron internetowych w celu dostarczenia reklam internetowych dopasowanych do Ciebie i Twoich zainteresowań.
Pliki te są wykorzystywane do dostarczenia reklam jak najlepiej dopasowanej do Twoich zainteresowań. Są one również wykorzystywane w celu ograniczenia liczby oglądanych przez Ciebie reklam oraz również pomagają zmierzyć skuteczność kampanii reklamowej. Zazwyczaj są one umieszczone w sieciach reklamowych za naszą zgodą. Pliki te pamiętają, że odwiedziłeś daną stronę internetową i informują o tym inne podmioty np. reklamodawców.

VIIReklama behawioralna online i ochrona prywatności


Przewodnik po reklamie behawioralnej i ochronie prywatności online, został stworzony przez przemysł reklamy internetowej, i znajduje się pod adresem www.youronlinechoices.com/pl/. Podręcznik zawiera wyjaśnienie IAB (Interactive Advertising Bureau) w zakresie zestawu Dobrych Praktyk regulujących podstawy reklamy behawioralnej online, abyś miał większą kontrolę nad treścią reklam, które oglądasz w Internecie.

VIIZarządzanie plikami cookies poprzez korzystanie z ustawień przeglądarki


Na pasku zadań większości przeglądarek internetowych w menu Pomocy znajdują się informację, w jaki sposób uniemożliwić przeglądarce akceptację nowych plików cookies, jak sprawić, aby przeglądarka za każdym razem informowała o nowych plikach cookies oraz jak wyłączyć możliwość przyjmowania nowych plików cookies w ogóle. Można również wyłączyć lub usunąć podobne dane używane przez różnego rodzaju dodatki przeglądarek (takie jak pliki cookie Flash), przez zmianę ustawień danego dodatku lub przez odwiedzenie strony internetowej producenta.
Jednakże, ponieważ pliki cookies pozwalają wykorzystać niektóre z istotnych cech stron internetowych, zalecamy zostawić je włączone. Na przykład, jeśli zablokujesz lub inaczej odrzucisz możliwość akceptacji plików cookies, nie będziesz mógł dodawać elementó do swojego koszyka zakupów w Internecie, przejść do kasy lub użyć jednego z naszych produktów i usług, które wymagają, aby się zalogowania. Jeśli zostawisz ciasteczka włączone, pamiętaj o wylogowaniu się po zakończeniu korzystania z udostępnionego komputera.

Zobacz również:

Zamów gazetkę
na e-mail

 • Dowiedz się pierwszy o naszych promocjach
 • Zobacz ile możesz zaoszczędzić
 • Odkryj nasze nowości

Dowiedz się pierwszy o promocjach. Zamów gazetkę na e-mail ZAMÓW >