Dynamic clock
Aktualne oferty pracy


Czym się kierujemy


Dla dobra klientów staramy się bardziej niż ktokolwiek inny.
Traktujemy innych tak, jak sami chcemy być traktowani.


Wartości wyrażają to, czym się kierujemy i sposób,
w jaki pracujemy - zobacz „Jak to się robi w Tesco”.


Get Adobe Flash player