Pytania i odpowiedzi

 • Czy CLUBCARD to kolejna karta kredytowa?
  Nie. To jest karta, dzięki której możesz zbierać punkty za standardowe zakupy w Tesco. Punkty zamieniane są na Bony CLUBCARD, którymi potem płacisz za zakupy w Tesco. Kartę otrzymujesz bezpłatnie, wypełniając tylko Formularz Zgłoszeniowy. Im większe robisz zakupy, tym więcej zbierasz punktów.
 • Czy to się opłaca? Co z tego mam?
  Robiąc standardowe codzienne zakupy, dodatkowo zbierasz Punkty. Każde 2 zł to jeden punkt. Nic nie musisz robić dodatkowo. Punkty zamieniane są następnie na Bony CLUBCARD, którymi możesz płacić za zakupy.
 • Czy dostanę punkty CLUBCARD za zakupy on-line?
  Tak. Aby zbierać punkty CLUBCARD za zakupy on-line należy wpisać/zarejestrować numer swojej karty CLUBCARD. W module Moje konto istnieje możliwość dodania lub zmiany numeru karty CLUBCARD.
 • Od kiedy mogę zacząć używać Karty?
  Karta jest ważna od razu po jej otrzymaniu. Karta jest bezpłatna. Aby ją otrzymać, wystarczy tylko wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, abyśmy wiedzieli na jaki adres wysłać Ci Bony CLUBCARD.
 • Co jeśli zapomnę użyć mojej Karty przy kasie?
  To nie powinno się zdarzyć, ponieważ nasi kasjerzy są szkoleni, aby pytać każdego Klienta o posiadanie Karty CLUBCARD. Kartę możesz okazać kasjerowi na początku lub na końcu transakcji kasowej, w dowolnym momencie przed dokonaniem zapłaty za zakupy.
 • Co zrobić, jeśli zgubię swoją Kartę?
  Należy zgłosić się do Punktu CLUBCARD (lub Punktu Obsługi Klienta) i wypełnić ponownie Formularz Zgłoszeniowy zaznaczając pole „duplikat karty” oraz wpisać numer zagubionej karty. Pracownik wyda duplikat Karty oraz dodatkowe 2 Karty Breloki z nowym numerem. Zebrane dotychczas punkty oraz punkty gromadzone na duplikacie będą zsumowane na Twoje Konto.
  Numer zagubionej Karty możesz odczytać z Kart Breloków wydanych do zagubionej karty lub dowiedzieć się, dzwoniąc na bezpłatną Infolinię Tesco 800 105 104.
 • Co zrobić, jeśli zmienią się moje dane (adres, nazwisko, itp.)?
  Zmianę danych osobowych możesz zgłosić dzwoniąc na bezpłatną Infolinię Tesco 800 105 104. Pracownik Infolinii, aby zidentyfikować Twoje Konto zapyta o dotychczasowe dane umieszczone na Formularzu Zgłoszeniowym, a następnie uaktualni Twoje dane według podanych informacji. Twój następny Wyciąg CLUBCARD z Bonami będzie wysyłany zgodnie ze zmienionymi danymi.
  UWAGA: Jeśli zmiana danych nastąpi w bliskim okresie przed zakończeniem danego okresu zbierania punktów, Twój Wyciąg CLUBCARD może być wysłany jeszcze według danych pierwotnie podanych na Formularzu Zgłoszeniowym.
 • Czy Karty CLUBCARD można używać w każdym sklepie Tesco?
  Tak. Kartę CLUBCRAD i karty breloki możesz używać w każdym stacjonarnym sklepie Tesco objętym Programem CLUBCARD oraz w ramach serwisu Tesco Ezakupy w zakresie opisanym w regulaminie CLUBCARD, tj. zarejestrowania karty CLUBCARD w serwisie i zbierania punktów CLUBCARD za zakupy.
 • Czy Karta CLUBCARD może stracić ważność?
  Nie. Karta CLUBCARD nie ma daty ważności, a punkty CLUBCARD zachowują ważność terminowo przez okres jednego roku od ostatniego dnia, w którym punkty zostały naliczone. Jeżeli w okresie jednego roku nie użyjesz ani razu swojej Karty CLUBCARD, punkty zostają odjęte bezzwrotnie.
 • Skąd będę wiedzieć, ile punktów zebrałem?
  Ilość zebranych punktów możesz sprawdzić dzwoniąc pod bezpłatny numer Infolinii Tesco 800 105 104. Ilość zebranych punktów jest drukowana na końcu paragonu kasowego (pokazane są: Numer Karty CLUBCARD, ilość dotychczas zgromadzonych punktów na Twoim Koncie oraz ilość punktów z bieżącej transakcji).
 • Kiedy otrzymam nagrody /Bony/ za zebrane punkty?
  Po zakończeniu każdego okresu zbierania punktów, tj. średnio co 4 miesiące, jeśli uzbierasz minimalną ilość punktów, tj. 300 punktów CLUBCARD, otrzymasz Wyciąg CLUBCARD wraz z Bonami CLUBCARD, na adres podany w Formularzu.
 • Co z resztą punktów, które nie zostały zamienione na Bony?
  Punkty niezamienione na bony CLUBCARD pozostają na Twoim Koncie i przechodzą na następny okres zbierania punktów.
 • Czy dzięki Karcie CLUBCARD będę kupował w niższych cenach?
  Konkurencyjne ceny i regularne promocje gazetkowe nadal będą oferowane w Tesco, dodatkowo dla klientów posiadających kartę CLUBCARD będą także przygotowywane specjalne promocje cenowe. Karta CLUBCARD umożliwia Ci też otrzymanie nagród w postaci Bonów za zebrane punkty podczas standardowych zakupów.
 • Czy są jakieś produkty, za zakup których punkty nie są naliczane?
  Tak. Z uwagi na ograniczenia prawne i systemowe punkty nie będą naliczane za zakup np.: paliw, papierosów, napojów alkoholowych, za wyjątkiem piwa, a także gazet oraz kart doładowujących PREPAID. Punkty nie będą przyznawane także za zakupy w sklepach Najemców pasaży Tesco oraz na stacjach paliw Tesco.
 • Kto może przystąpić do Programu CLUBCARD?
  Do Programu CLUBCARD może przystąpić każdy, kto ma ukończone 18 lat oraz adres zamieszkania na terenie Polski.
 • Do czego potrzebne są moje szczegółowe dane osobowe?
  Dane osobowe są poufne i wykorzystywane tylko i wyłącznie do Programu CLUBCARD. Dzięki temu wiemy, do kogo i na jaki adres mamy wysyłać Twój Wyciąg CLUBCARD wraz z Bonami i Kuponami zniżkowymi CLUBCARD. Jeśli w Formularzu Zgłoszeniowym wyraziłeś na to zgodę, od czasu do czasu będziemy również wysyłać do Ciebie specjalne oferty dla Uczestników Programu.
Infolinia Clubcard
800 105 104

Regulamin Serwisu Internetowego www.Tesco.pl

Zamknij

IInformacje ogólne


 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem www.tesco.pl, którego operatorem i właścicielem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016108, kapitał zakładowy: 3 503 718 000,00 zł, NIP: 526-10-37-737, zwany dalej Usługodawcą.
 2. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Poprzez skorzystanie z Serwisu Użytkownik zobowiązkuje sie do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie: Serwis – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.tesco.pl, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie, w Serwisie prezentowane są aktualne gazetki z ofertami handlowymi, produkty oferowane w sieci sklepów Tesco, akcje marketingowe wraz z ich regulaminami, lokalizacje sklepów sieci Tesco, przepisy kulinarne i inne materiały informacyjno – reklamowe Usługodawcy. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługę drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu. Newsletter – informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) wysyłana przez Usługodawcę w sposób cykliczny i bezterminowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail. Newsletter zawiera między innymi aktualną ofertę handlową, informacje o nowościach w Serwisie oraz akcjach marketingowych i wydarzeniach.

IISerwis


 1. Aby skorzystać z Serwisu, niezbędne jest posiadanie minimum następującego sprzętu/oprogramowania:
  1. szerokopasmowe łącze internetowe;
  2. przeglądarka internetowa (Internet Explorer 9 lub wyższy, Google Chrome, Mozilla Firefox 7 lub wyższy, Opera 10 lub wyższa) obsługująca CSS i JavaScript;
  3. włączona obsługa plików cookies;
  4. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up);
  5. system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy.
 2. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, za taką działalność jest uznane w szczególności:
  1. ingerencja w korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystania z niego;
  2. ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Serwisu.
 3. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Usługodawcy. Usługodawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Użytkowników do Serwisu w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich;
  2. niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet;
  3. trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem.
 6. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.
 7. Prezentowane w Serwisie produkty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności porad i przepisów kulinarnych. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu.

IIIFunkcjonalność serwisu


 1. W ramach Serwisu prezentowane są różne treści pochodzące od Usługodawcy. Serwis umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z opublikowanymi treściami, dodatkowo Użytkownik może zamówić Newsletter.
 2. Zamówienie usługi subskrypcji Newslettera przez Użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.tesco.pl:
  1. wpisanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail, na który Użytkownik chce otrzymywać Newsletter;
  2. zaznaczenie w formularzu sklepu, w którym Użytkownik robi zakupy;
  3. aktywowanie usługi subskrypcji Newslettera poprzez kliknięcie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Użytkownika, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 14 dniach od daty wpłynięcia danych do bazy.
 3. Zamówienie przez Użytkownika Newslettera i podanie w tym celu adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z funkcji Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 5. Każdy subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości.

IVPostępowanie reklamacyjne


 1. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym Newslettera.
 2. Reklamacje należy składać do Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie, adresu e-mail: napiszdonas@tesco.pl lub infolinii czynnej codziennie w godzinach 7:00-23:00 pod nr tel. 800 105 104.
 3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu, w przypadku reklamacji nietypowych, których rozpatrzenie wymaga dodatkowych działań, ustaleń.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Użytkownikowi telefonicznie lub przesłana na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji.

VPostanowienia końcowe


 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie opublikowania w Serwisie i wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
 3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie, adresu e-mail: napiszdonas@tesco.pl oraz infolinii czynnej codziennie w godzinach 7:00-23:00 pod nr tel. 800 105 104.

Cookies

Zamknij
W celu zapewnienia zgodności z nowymi przepisami, stosujemy system klasyfikacji różnych rodzajów plików cookies, które używamy na stronie internetowej, lub które mogą być umieszczone przez osoby trzecie, za pośrednictwem naszych stron internetowych. Klasyfikacja została opracowana przez Międzynarodową Izbę Handlu Wielkiej Brytanii i wyjaśnia więcej na temat plików cookie, które używamy, dlaczego je stosujemy, a także informuje na temat funkcjonalności jaką stracisz, jeśli zdecydujesz, że nie chcesz tych plików mieć na swoim urządzeniu. Zapewniamy, iż wciąż pracujemy nad poprawą spraw związanych z polityką prywatności i plików cookies na naszych stronach internetowych.

ICo to jest plik cookie?


Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje, które są zapisywane na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu podczas przeglądania stron internetowych. Cookies po zapisaniu na urządzeniu przesyłają z powrotem do strony odwiedzanej lub do innej strony internetowej, które rozpoznaje dany plik cookie informacje o każdej kolejnej wizycie na danej stronie. Cookies są przydatne, ponieważ pozwalają one danej stronie internetowej na rozpoznanie urządzenia użytkownika.
Trwałe pliki cookies - te pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika przez okres czasu określony w tych plikach cookie. Są one aktywowane za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedzi stronę internetową, która stworzyła ten konkretny plik cookie.
Sesyjne pliki cookies - te pliki cookie pozwalają operatorom witryn internetowych rejestrować działania użytkownika podczas danej sesji przeglądarki. Sesja przeglądarki uruchamia się, gdy użytkownik otwiera okno przeglądarki i kończy, kiedy je zamyka. Sesyjne pliki cookie są tworzone tymczasowo. Po zamknięciu przeglądarki, wszystkie pliki cookies danej sesji są usuwane.
Pliki cookies wykonują wiele różnych zadań, pozwalają między innymi poruszać się po stronach internetowych szybciej, pamiętają Twoje preferencje dla danych stron i ogólnie poprawiają jakość korzystania z Internetu. Mogą również pomóc w zapewnieniu, że reklamy, które widzisz w Internecie są bardziej odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań.
Możesz znaleźć więcej informacji na temat plików cookies pod adresem: www.youronlinechoices.com/pl/

IIJaki jest cel stosowania plików cookies?


Przechowujemy plik cookies na komputerach użytkowników w celu:
Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest posiadanie minimum następującego sprzętu/oprogramowania:
 • utrzymania sesji użytkowania (po zalogowaniu), dzięki czemu nie trzeba dla każdej strony za każdym razem wpisywać nazwy użytkownika i hasła
 • dopasowania usług do potrzeb użytkowników
 • pamiętania indywidualnych preferencji i ustawień użytkownika
 • prowadzenia statystyk oglądalności poszczególnych stron dla naszych reklamodawców i dostawców treści
 • prezentowania reklam o treści jak najbardziej zbliżonej do potrzeb użytkownika
 • tworzenie ankiet i ich ochronę przed wielokrotnym głosowaniem przez tę samą osobę

IIICookies wykorzystywane na stronie internetowej


Poniżej znajduję się lista wszystkich plików cookies używanych na stronach internetowych z podziałem na poszczególne kategorie.

IVŚciśle niezbędne pliki cookies


Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym Newslettera.
Ciasteczka te są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszanie się po stronie internetowej i korzystać z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Bez tych ciasteczek usługi, o które prosiłeś, jak np. koszyki zakupów czy e-fakturowanie, nie mogą być zrealizowane.

IIIPliki cookies poprawiające wydajność?


Poniżej znajduję się lista wszystkich plików cookies używanych na stronach internetowych z podziałem na poszczególne kategorie.

IVŚciśle niezbędne pliki cookies


Te pliki cookies włączają usługi, o które konkretnie prosiłeś. Dla tych typów plików cookies, które są bezwzględnie konieczne, nie jest wymagana zgoda.
Ciasteczka te są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszanie się po stronie internetowej i korzystać z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Bez tych ciasteczek usługi, o które prosiłeś, jak np. koszyki zakupów czy e-fakturowanie, nie mogą być zrealizowane.

VFunkcjonalne pliki cookies


Te pliki cookies pamiętają wybory dokonywane w celu poprawy doświadczenia. Poprzez korzystanie z Internetu, użytkownik wyraża zgodę na ich instalację na swoim urządzeniu.
Te pliki cookies pozwalają stronie internetowej pamiętać dokonywane przez użytkownika wybory (takie jak nazwa użytkownika, preferencje językowe, wybór regionu) i zapewnić lepsze, bardziej dopasowane do użytkownika możliwości. Ciasteczka te mogą być również wykorzystywane do zapamiętania dokonanych zmian w rozmiarze tekstu, czcionki i innych części stron internetowych, które można dostosowywać. Mogą być również wykorzystane do świadczenia usług, których żąda użytkownik (np. oglądania plików wideo lub komentowania na blogu). Wszystkie informacje zbierane przez te pliki są anonimowe a pliki te nie mogą śledzić przeglądanych przez użytkownika innych stron internetowych.

VIPliki cookies profilujące użytkownika


Te pliki cookies zbierają informacje na temat Twoich zwyczajów w trakcie przeglądania stron internetowych w celu dostarczenia reklam internetowych dopasowanych do Ciebie i Twoich zainteresowań.
Pliki te są wykorzystywane do dostarczenia reklam jak najlepiej dopasowanej do Twoich zainteresowań. Są one również wykorzystywane w celu ograniczenia liczby oglądanych przez Ciebie reklam oraz również pomagają zmierzyć skuteczność kampanii reklamowej. Zazwyczaj są one umieszczone w sieciach reklamowych za naszą zgodą. Pliki te pamiętają, że odwiedziłeś daną stronę internetową i informują o tym inne podmioty np. reklamodawców.

VIIReklama behawioralna online i ochrona prywatności


Przewodnik po reklamie behawioralnej i ochronie prywatności online, został stworzony przez przemysł reklamy internetowej, i znajduje się pod adresem www.youronlinechoices.com/pl/. Podręcznik zawiera wyjaśnienie IAB (Interactive Advertising Bureau) w zakresie zestawu Dobrych Praktyk regulujących podstawy reklamy behawioralnej online, abyś miał większą kontrolę nad treścią reklam, które oglądasz w Internecie.

VIIZarządzanie plikami cookies poprzez korzystanie z ustawień przeglądarki


Na pasku zadań większości przeglądarek internetowych w menu Pomocy znajdują się informację, w jaki sposób uniemożliwić przeglądarce akceptację nowych plików cookies, jak sprawić, aby przeglądarka za każdym razem informowała o nowych plikach cookies oraz jak wyłączyć możliwość przyjmowania nowych plików cookies w ogóle. Można również wyłączyć lub usunąć podobne dane używane przez różnego rodzaju dodatki przeglądarek (takie jak pliki cookie Flash), przez zmianę ustawień danego dodatku lub przez odwiedzenie strony internetowej producenta.
Jednakże, ponieważ pliki cookies pozwalają wykorzystać niektóre z istotnych cech stron internetowych, zalecamy zostawić je włączone. Na przykład, jeśli zablokujesz lub inaczej odrzucisz możliwość akceptacji plików cookies, nie będziesz mógł dodawać elementó do swojego koszyka zakupów w Internecie, przejść do kasy lub użyć jednego z naszych produktów i usług, które wymagają, aby się zalogowania. Jeśli zostawisz ciasteczka włączone, pamiętaj o wylogowaniu się po zakończeniu korzystania z udostępnionego komputera.

Zobacz również:

Dowiedz się pierwszy o promocjach. Zamów gazetkę na e-mail ZAMÓW >