Tesco
Zadzwoń do nas: 800 105 104
(połączenie bezpłatne) lub wyślij
zapytanie na e-mail: Ezakupy@tesco.pl
Zapomniałem kiedy moje zakupy zostaną dostarczone, jak mogę sprawdzić czas dostawy? Możesz sprawdzić czas dostawy Twoich zakupów w zakładce „Moje zamówienia” na stronie Tesco Ezakupy. E-mail z potwierdzeniem, jaki otrzymałeś od nas po złożeniu zamówienia także zawiera informację o czasie dostawy zakupów.

zamów zakupy on-line
Czy muszę być pełnoletni, aby odebrać zamówienie? Musisz być pełnoletni, aby odebrać zamówienie. Jeśli płacisz kartą przy odbiorze zamówienia, właściciel karty musi być obecny.
zamów zakupy on-line
Jeśli mieszkam w mieszkaniu, czy Dostawca dostarczy zakupy do drzwi mojego mieszkania? Nasz Dostawca dostarczy zakupy aż pod drzwi Twojego mieszkania.
zamów zakupy on-line
Co stanie się, jeśli przegapię dostawę? Co powinienem zrobić? Jeśli przegapisz dostawę, sprawdź swoją skrzynkę pocztową, gdzie będzie informacja od Dostawcy. Możesz także zadzwonić do Biura Obsługi Klienta. Spróbujemy zawrócić Dostawcę z powrotem do Ciebie, jeśli jeszcze nie wrócił do sklepu.
zamów zakupy on-line
Co w przypadku jeśli produkt, który zamówiłem nie jest dostępny? Jeśli produkt, który wybrałeś nie będzie dostępny w sklepie, zaoferujemy Ci w miarę możliwości produkt alternatywny, który możesz zaakceptować lub odrzucić przy dostawie zakupów. Jeśli nie chcesz zamiennika, zwróć go Dostawcy i nie zostaniesz obciążony za ten produkt.
Jeśli osoba kompletująca zamówienie nie będzie mogła znaleźć odpowiedniej alternatywy dla produktu, który zamówiłeś, nie zostanie on dodany do Twoich zakupów i nie zostanie dostarczony, a Ty nie zostaniesz obciążony za ten produkt, ponieważ nie będzie znajdował się w ofercie, jaką Ci przedstawimy.
zamów zakupy on-line
Co w przypadku jeśli dostawa się spóźnia? Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby skontaktować się z Tobą, jeśli nasz Dostawca się spóźni. Jeśli nie otrzymałeś wiadomości od nas, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
zamów zakupy on-line
Co w przypadku gdy chcę zwrócić produkt? Zamawiający może w terminie 14 dni od Dnia Realizacji Zamówienia, od umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zamawiający może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy dostarczanego mu każdorazowo przez Dostawcę wraz z Towarem lub przez pracownika Placówki w razie odbioru osobistego, jednak nie jest to obowiązkowe. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: ezakupy@tesco.pl, lub przesłanie go pocztą na adres Placówki, z której było realizowane Zamówienie (adres właściwej Placówki umieszczony będzie na paragonie). Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących Towarów: ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia; dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych; nagrań dźwiękowych lub wizualnych, a także programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli opakowanie to zostało otwarte przez Zamawiającego; prasy, w tym dzienników, periodyków lub czasopism. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Rekomendowanym sposobem wykonania prawa odstąpienia od umowy, który umożliwi Sprzedawcy jak najszybsze załatwienie sprawy jest osobisty zwrot Towarów do Placówki, z której realizowano Zamówienie (adres właściwej Placówki będzie umieszczony na paragonie) przed upływem tego terminu. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem. Zwrot Towarów następuje na koszt Zamawiającego. Jeżeli ze względu na charakter Towarów (np. waga, gabaryty) nie jest możliwe odesłanie tego Towaru w zwykły sposób , Sprzedający odbierze Towary od Zamawiającego na swój koszt. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Zamawiającemu dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. W przypadku całościowego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Zamawiającemu także Koszty Realizacji Zamówienia. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili dokonania przez Zamawiającego zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Zamawiającego potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający. Jeżeli Zamawiający podał nr karty CLUBCARD (podczas rejestracji lub później za pomocą Infolinii), w związku ze zwrotem Towaru z konta CLUBCARD Zamawiającego zostanie odjęta odpowiednia liczba punktów CLUBCARD odpowiadająca liczbie punktów przyznanych za zakup zwracanego Towaru. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Ograniczenia asortymentowe i inne szczegóły reklamacji i zwrotów opisane są w Regulaminie.

zamów zakupy on-line
Co w przypadku gdy nie jestem zadowolony z jakości dostarczonych produktów? Zamawiający przed dokonaniem odbioru Towarów ma możliwość sprawdzenia ich w obecności Dostawcy. Sprzedawca zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych Towarów. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Zamawiający ma prawo złożyć reklamację w dowolnej Placówce. W celu rozpatrzenia reklamacji Zamawiający powinien dostarczyć do Placówki Towar wraz z dowodem zakupu. W przypadku Towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu się Zamawiającego w Placówce po otrzymaniu informacji o sposobie załatwienia reklamacji. W przypadku Towarów, na które producent udzielił gwarancji, dokument gwarancji dostarczany jest wraz z Towarem, przy czym dokument ten wymaga potwierdzenia w Placówce.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Ograniczenia asortymentowe i inne szczegóły reklamacji i zwrotów opisane są w Regulaminie.

zamów zakupy on-line
Co powinienem zrobić, jeśli brakuje któregoś z zakupionych produktów? Jeśli w zakupach brakuje jakiegoś produktu, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem podanym powyżej.
zamów zakupy on-line