Dynamic clock
Aktualne oferty pracy


Doceniono nas • Najbardziej pożądani pracodawcy 2012 w opinii specjalistów i menedżerów


  Dołączyliśmy do rankingu najbardziej pożądanych pracodawców 2012 w opinii polskich specjalistów i menedżerów. W 3. edycja badania Antal International przeprowadzonego pod patronatem Business Centre Club, Tesco znalazło się w pierwszej dziesiątce najbardziej cenionych pracodawców w sektorze Handel Detaliczny.

  Czynnikami, które 1500 respondentów biorących udział w badaniu oceniło najlepiej w wybranych przez nich firmach są styl zarządzania, kultura organizacyjna, innowacyjność oraz stabilność zatrudnienia.

  Więcej informacji: http://news.antal.com/kto-jest-pozadanym-pracodawca-dla-specjalistow-i-menedzerow/

 • Dobre praktyki Tesco wyróżnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu


  W opublikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012” doceniono aż 8 dobrych praktyk prowadzonych przez naszą firmę. Wyróżniono m.in. program menadżerski – Ekstraklasa, Fora pracownicze czyli formę dialogu i współpracy na linii pracodawca – pracownicy. Uznanie zyskała także Gala Liderów Wartości – szczególne wydarzenie, dzięki któremu podkreśliliśmy znaczenie wspólnych wartości w codziennej pracy.

  Doceniono również projekt zachęcający do zmiany nawyków żywieniowych - Zdrowy Apetyt oraz zorganizowany we wrześniu ubiegłego roku I Bieg Charytatywny Fundacji Tesco Dzieciom. Na wyróżnienie zasłużyły również programy długofalowe, które Tesco kontynuowało w 2012 roku: Tesco dla Szkół, Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę oraz Społecznicy.

  W tegorocznej edycji Raportu FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” znalazły się 262 praktyki zgłoszone przez 106 firm. Raport dostępny jest w postaci pliku pdf oraz w formie w formie multimedialnego e-book-a, na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl

 • Idealny Pracodawca według studentów


  Badanie Universum Student Survey prowadzone jest wśród studentów z całej Polski od 2008 roku. Badanie dostarcza wiedzy z zakresu celów oraz preferencji zawodowych studentów, wkraczających na rynek pracy.

  W 2012 roku w badaniu wzięło udział ponad 18 000 respondentów z najlepszych uczelni w kraju. Na podstawie badania Universum Student Survey tworzony jest ranking Idealnych Pracodawców.
  Tesco znalazło się w gronie 100 firm wskazywanych przez studentów, jako najlepsi pracodawcy w Polsce.

 • Idealny Pracodawca według profesjonalistów


  W rankingu Idealny Pracodawca według profesjonalistów, stworzonym na podstawie badania Universum Professional Survey 2011 nasza firma znalazła się wśród 100 najlepszych polskich pracodawców.

  Polska edycja badania została przeprowadzona na grupie blisko 15 500 osób posiadających minimum rok doświadczenia w różnych branżach. Pytania dotyczyły ich preferencji związanych z życiem zawodowym oraz wizerunku przedsiębiorstw aktywnych na polskim rynku pracy.

  Z badania Universum Professional Survey 2011 wynika, że ponad jedna trzecia profesjonalistów w Polsce myśli o zmianie pracy w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Będą poszukiwać firm, których cechuje stabilność i siła finansowa, ponieważ te aspekty świadczą obecnie o atrakcyjności pracodawców.

 • Idealny Pracodawca według studentów


  Ranking Idealny Pracodawca według studentów powstaje na podstawie wyników ogólnopolskiego badania Universum Student Survey 2011.

  W edycji badania Universum Student Survey 2011 wzięło udział ponad 15 300 studentów ze 100 najważniejszych uczelni w kraju. Respondentów zapytano o ich oczekiwania związane z karierą zawodową oraz o postrzeganie firm działających na polskim rynku jako potencjalnych pracodawców. W oparciu o wyniki badania powstał ranking Idealny Pracodawca 2011 według studentów, w pięciu kategoriach: biznes, inżynieria, IT, nauki ścisłe, nauki humanistyczne.

  Zgodnie z wynikami badania Universum Student Survey 2011 polscy studenci najbardziej cenią pracodawców, których cechuje finansowa stabilność oraz dynamiczny rozwój. Wśród swoich wymarzonych pracodawców studenci wymieniają takie firmy, które potrafią umiejętnie łączyć te pozornie sprzeczne ze sobą wartości.

  Więcej informacji: http://www.universumawards.com/pl/Student-Survey.aspx

 • Nagrodzeni za stabilność i elastyczność


  Nasza firma została wyróżniona w konkursie FlexiLider 2011, zorganizowanym przez PKPP Lewiatan.

  Ideą konkursu jest zebranie najlepszych praktyk w Polsce dotyczących koncepcji „flexicurity”. Jej założeniem jest poszukiwanie równowagi między elastycznością i bezpieczeństwem zatrudnienia.

  Naszą firmę doceniono głównie za podnoszenie kompetencji pracowników oraz promowanie różnorodności w strukturze zatrudnienia i stwarzanie szans osobom borykającym się z problemem wykluczenia na rynku pracy.

 • Inwestor w Kapitał Ludzki


  TESCO należy do grona laureatów Programu Certyfikacyjnego Inwestor w Kapitał Ludzki organizowanego przez Fundację Obserwatorium Zarządzania. Wyróżnione podmioty to organizacje, które w wyjątkowy sposób inwestują w rozwój swoich pracowników.

  Wszystkich Laureatów Programu wyróżnia stałe podnoszenie poziomu zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Są nimi firmy i instytucje oraz oddziały/filii koncernów działających na terenie Polski, które w sposób odpowiedzialny myślą o rozwoju kompetencji swoich pracowników, a poprzez to całej organizacji.

  Laureaci to firmy, które uzyskały wysokie oceny w dwóch uzupełniających się częściach programu: K-edge Human Development Index © - Diagnoza Polityki Personalnej oraz Employee Assesment Index © - Weryfikacja Polityki Personalnej. Godło przyznawane jest na podstawie zagregowanych wyników obu badań.

  Otrzymują je organizacje, które tworzą przyjazne i bezpieczne miejsca pracy oraz zapewniają warunki pracy, które wspierają rozwój pracowników każdego szczebla.

  Więcej informacji: http://www.inwestorwkapitalludzki.pl/o-programie/

 • Lider Zarzadząnia Zasobami Ludzkimi


  Pomysłodawcą i organizatorem konkursu Lider Zarzadząnia Zasobami Ludzkimi (LZZL) jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

  Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy i najlepszych doświadczeń praktycznych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi poprzez wyróżnianie organizacji, które odnoszą sukcesy w tej dziedzinie zarządzania.

  Bursztynowe Statuetki przyznawane są za osiągnięcia w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, np.: restrukturyzacji zatrudnienia, systemów ocen pracowniczych, szkoleń i rozwoju personelu, nowoczesnych metod zzl, równowagi pomiędzy życiem a pracą zawodową.

  W 2010 roku TESCO Polska zostało uhonorowane Bursztynową Statuetką za strategię oraz procedury zarządzania zasobami ludzkimi oraz Kryształową Statuetką za trzykrotne zdobycie Bursztynowej statuetki.

  Więcej informacji: http://www.ipiss.com.pl/lider/index.php?edycja=11