Tesco Finanse


Tesco Finanse są punktami, w których Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, oferuje produkty finansowe na terenie sklepów należących do Tesco (Polska) sp. z o.o. Zgodnie z Regulaminem promocji „Karta z kuponami 3 x 20 zł”, każdy Klient, niebędący posiadaczem karty kredytowej MasterCard Clubcard, który w okresie od 30.06.2016 r. do 30.09.2016 r. zawrze umowę o tę kartę, otrzyma 3 kupony Clubcard uprawniające do zniżki na zakupy w Tesco. Każdy kupon uprawnia do zniżki w wysokości 20 zł pod warunkiem, że Klient zapłaci kartą kredytową MasterCard Clubcard i wartość zakupów wyniesie każdorazowo minimum 50 zł przed naliczeniem zniżki. Zniżka nie przysługuje, jeśli Klient chce rozłożyć płatność na raty oraz gdy minął termin ważności kuponu. Przy jednej płatności kartą może być uwzględniona tylko jedna zniżka 20 zł. Klient może zrealizować tylko jeden kupon zniżkowy w miesiącu. Klient może tylko raz skorzystać z promocji „Karta z kuponami 3 x 20 zł”. Przykład reprezentatywny dla karty kredytowej MasterCard Clubcard: limit 2500 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi: 20,02%, całkowity koszt kredytu: 257,48 zł, opłata za wydanie kart dla posiadacza: 0 zł, miesięczna opłata za kartę: 10 zł (120 zł rocznie), roczne odsetki: 137,48 zł. Założono, że Posiadacz realizuje jedną operację bezgotówkową w wysokości 2500 zł i spłaca ją w dwunastu równych ratach miesięcznych przy oprocentowaniu nominalnym 10,00%. Wyliczenie z 17.06.2016 r. Pełna informacja o karcie kredytowej MasterCard Clubcard, opłatach i prowizjach, w tym regulamin „Karta z kuponami 3 x 20 zł” jest dostępna w punktach Tesco Finanse oraz na www.tesco.pl/finanse. Informacja handlowa według stanu na 20.06.2016 r.
QUIZ JESTEŚMY BLIŻEJ - wyniki już 14.10.2016 r
Pracuj, jak lubisz w Tesco Finanse