Strona główna » Strefa Obsługi Klienta

Strefa Obsługi Klienta


W naszych sklepach możesz:

Wymienić lub zwrócić towar
pełnowartościowy do 30 dni

W przypadku, gdy nabyty produkt nie spełnia Państwa oczekiwań mogą Państwo dokonać jego zwrotu zgodnie z zasadami oferty zwrotu towarów pełnowartościowych. Klienci sieci Tesco (Polska) Sp. z o.o. mogą dokonać zwrotu wszystkich zakupionych w sklepach TESCO* towarów, z wyjątkiem artykułów wykluczonych, w terminie 30 dni od daty zakupu. W przypadku zwrotu towarów żywnościowych dodatkowym kryterium jest termin przydatności do spożycia – zwrotu towaru żywnościowego można dokonać maksymalnie w ostatnim dniu jego terminu przydatności do spożycia. Możliwość zwrotu towaru jest dobrowolnym uprawnieniem przyznanym przez TESCO dla swoich Klientów i w żaden sposób nie wyklucza możliwości zgłoszenia reklamacji na pozostałych zasadach.

Zwrotu towaru pełnowartościowego na niniejszych zasadach można dokonać:
a. w sklepie TESCO, w którym dany towar został zakupiony*;
b. w dowolnym hipermarkecie TESCO;
c. w supermarkecie TESCO, pod warunkiem, że zwracany towar znajduje się w ofercie handlowej danego sklepu.

Aby dokonać zwrotu, należy łącznie spełnić następujące warunki:

  • dowód zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT),
  • towar jest w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu fabrycznym,
  • towar jest w komplecie (także z dodatkowym wyposażeniem, np. pilotem, kablami),
  • produkt żywnościowy w terminie przydatności do spożycia,
  • towar nie nosi śladów użytkowania,
  • karta gwarancyjna jest niepodstemplowana.

Produkty wykluczone z oferty: alkohol, papierosy, wybrane produkty RTV/AGD**
* Oferta nie dotyczy sklepów partnerskich TESCO express, zlokalizowanych przy stacjach paliw ORLEN.
** Szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdują się w regulaminie
lub w Punkcie Obsługi Klienta w każdym sklepie.

Reklamować zakupione produkty
z tytułu niezgodności towaru z umową,
gwarancji, rękojmi

Niezgodność towaru z umową:
W przypadku stwierdzenia, iż nabyty w Tesco produkt jest wadliwy, są Państwo uprawnieni do zgłoszenia reklamacji w trybie niezgodności towaru z umową. Powyższa forma reklamacji jest możliwa w przypadku, gdy nabyty produkt został zakupiony w celu nie związanym z działalnością gospodarczą bądź zawodową. W takim wypadku, jako Konsumenci mogą Państwo skorzystać z wszystkich uprawnień wskazanych w ustawie o prawach konsumenta, w szczególności są Państwo uprawnieni do zgłoszenia reklamacji oraz domagania się naprawy bądź wymiany zakupionego produktu.

Rękojmia:
W przypadku nabycia produktu w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą bądź zawodową, zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą Państwo dochodzić roszczeń reklamacyjnych z tytułu wad nabytego produktu w trybie rękojmi. Pojęciem rękojmi określamy uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego.

Gwarancja:
W przypadku nabycia produktu objętego gwarancją mają Państwo również prawo do skorzystania z uprawnień gwarancyjnych. Gwarancja to dobrowolna odpowiedzialność producenta towaru (gwaranta) za jego wady, której warunki uregulowane zostały zarówno w obowiązujących przepisach prawa, jak i dokumentach wydawanych przez gwaranta przy zakupie towaru (karta gwarancyjna). W przypadku wystąpienia wady towaru mogą Państwo skorzystać zarówno z możliwości złożenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową, bądź rękojmi, jak i do skorzystania z przysługujących uprawnień gwarancyjnych. W przypadku złożenia reklamacji w trybie gwarancji, Tesco przekaże reklamowany produkt do gwaranta w celu realizacji przez niego uprawnień gwarancyjnych zgodnie z jej warunkami.

W każdym z powyższych przypadków zapraszamy do Punktu Obsługi Klienta dowolnego sklepu Tesco w celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej oraz dopełnienia niezbędnych formalności.

Wymienić zużytą torbę ekologiczną
Tesco na nową

Zachęcamy Państwa do używania naszej wytrzymałej i modnej torby jutowej. Gdy się zniszczy, wymienią ją Państwo bezpłatnie na nową w każdym sklepie Tesco.
Zobacz więcej »

Założyć bezpłatną kartę CLUBCARD

Przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkowy program CLUBCARD.
Dzięki niemu wydane w naszych sklepach pieniądze przyniosą dodatkowe korzyści.
Zobacz więcej »

Zakupić bony towarowe,
karty podarunkowe
i zestawy podarunkowe Tesco

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bonów towarowych, zestawów oraz kart podarunkowych.
Zobacz więcej »

Opłacić rachunki podczas zakupów

W naszych sklepach mogą Państwo opłacić rachunki podczas swoich codziennych zakupów. Proszę szukać kas oznaczonych logo „Wygodne rachunki”
Zobacz więcej »

Otrzymać fakturę VAT

W Punkcie Obsługi Klienta otrzymają Państwo fakturę VAT na wybrane lub wszystkie zakupione artykuły.
Faktury VAT wydawane są zgodnie z przepisami prawa, warunkiem do otrzymania faktury VAT jest paragon fiskalny.

Oddać surowce wtórne, opakowania
zwrotne, baterie oraz zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny

Ponad połowę wyprodukowanych przez nas odpadów poddaliśmy profesjonalnej utylizacji. Przyjmujemy każdą ilość zużytego sprzętu AGD/RTV nawet, jeśli nie kupują Państwo nowego.
Zobacz więcej »

Skorzystać z usług FOTO

W naszych sklepach mogą Państwo łatwo i wygodnie skorzystać z usług foto.
Zobacz więcej »

Oddać zużyty akumulator
i zakupić nowy

Zgodnie z przepisami prawa przy zakupie nowego akumulatora należy przekazać sprzedawcy zużyty akumulator lub zapłacić opłatę depozytową. W sklepach Tesco mogą Państwo oddać zużyty akumulator w Punkcie Obsługi Klienta lub w przypadku braku, zakupić nowy po wcześniejszym uiszczeniu opłaty kaucyjnej w wysokości 30 PLN. Jeśli w ciągu 30 dni od daty zakupu nowego akumulatora dostarczycie Państwo zużyty akumulator wraz z paragonem lub fakturą VAT, dokumentującą zakup, opłata depozytowa zostanie zwrócona.

Szczegółowe informacje znajdują się Punkcie Obsługi Klienta.

Skorzystać z bezpłatnej
dostawy towaru

W wybranych hipermarketach Tesco mogą Państwo skorzystać z usługi bezpłatnego dowozu zakupionych produktów w promieniu 30 km od sklepu.
Produkty objęte bezpłatnym dowozem powinny spełniać jednocześnie następujące warunki:
- wartość jednostkowa produktu w chwili sprzedaży powinna być równa lub wyższa 500 PLN,
- waga produktu powinna być równa lub wyższa 10 kg.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdują się w Punkcie Obsługi Klienta.

Wykaz sklepów objętych usługą znajdą Państwo w załączniku »